Ewch i’r prif gynnwys

Academi PARC

Mae Academi PARC yn cyfuno trylwyredd academaidd Prifysgol Caerdydd â gwybodaeth ein partneriaid ynghylch diwydiant, mae Academi PARC yn cynnal yr hyfforddiant diweddaraf ar gyfer cyflogeion ein partneriaid yn ogystal â phartneriaid allanol dethol.

Digwyddiadau'r gorffennol

2019

Workshop 2019

Read the related news story for the 2019 Forecasting & Analytics Workshop.

2018

Llun o weithdy 3DP
Nicole Ayiomamitou yn ymchwilio cynnyrch yn y gweithdy 3DP

Darllenwch yr agenda ar gyfer 'Gweithdy Gweithgynhyrchu 3DP' 2018.

2017

Hyfforddiant ystafell ddosbarth
Hyfforddiant yn yr ystafell ddosbarth yng Nghanolfan Ymchwil Panalpina, Ysgol Busnes Caerdydd

Darllenwch yr agenda ar gyfer digwyddiad hyfforddi 'Dadansoddeg Darogan Busnes' 2017.

Pynciau

Mae ein sesiynau hyfforddi wedi'u datblygu o gwmpas 4 prif thema:

Dadansoddeg uwch, darogan a gwneud y mwyaf o stocrestrau

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi cefndir damcaniaethol cryf i'r egwyddorion a'r mathemateg allweddol sy'n angenrheidiol er mwyn cynllunio a darogan o ran galw, a gwneud y mwyaf o stocrestrau. Mae'r hyfforddiant damcaniaethol wedi'i gyfuno ag astudiaethau achos ymarferol a ddealltwriaeth o'r diwydiant. Mae'r rhaglen hyfforddi hefyd yn cynwys hyfforddiant penodol ar y feddalwedd darogan ddiweddaraf, D2ID.

Optimeiddio a dylunio'r gadwyn gyflenwi

Mae llawer o hyfforddiant cadwyn gyflenwi naill ai'n canolbwyntio ar drafnidiaeth neu weithgynhyrchu neu'r warws neu wneud y mwyaf o stocrestrau – mae hyfforddiant PARC yn cyfuno'r holl elfennau hyn er mwyn darparu dull holistaidd ar gyfer dylunio ac optimeiddio'r gadwyn gyflenwi. Gyda gwybodaeth ein partneriaid ynghylch datblygu cadwyni cyflenwi cylchol a chynaliadwy, mae'r hyfforddiant hefyd yn cynnwys optimeiddio o ran ffactorau ariannol ac amgylcheddol.

Hyfforddiant ar y safle
Hyfforddiant y diwydiant yng nghyfleuster logisteg Panalpina yn yr Almaen.

Gweithgynhyrchu ychwanegion

Fel y cwmni cadwyn gyflenwi gyntaf i gyflwyno 3DP i'w cyfleusterau, mae PARC – ar y cyd ag Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd ac Ysgol Fusnes Caerdydd – wedi creu dull unigryw i helpu cwmnïau i bontio o weithgynhyrchu traddodiadol i ddigidol. Yn yr hyfforddiant hwn, caiff effeithiau'r gadwyn gyflenwi, busnes a pheirianneg gweithgynhyrchu ychwanegion eu dwyn ynghyd i helpu cwmnïau i bontio'n gyflymach i fyd gweithgynhyrchu ychwanegion.

Arferion di-wastraff a gwelliant parhaol

Fel y cwmni logisteg mawr byd-eang cyntaf i gael ei achredu fel sefydliad hyfforddiant di-wastraff ardynedig drwy gyfrwng LCS, cydnabyddir Panalpina fel bod yn arweinydd wrth ddatblygu gwelliant parhaus mewn cadwyni cyflenwi. Gyda mwy na 1000 o bobl wedi'u hyfforddi gan ddefnyddio dull gwelliant parhaus Panalpina – LogEx – mae'r cwmni'n meddu ar brofiad diamheuol o hyfforddi a chreu diwylliant o welliant parhaus.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’n hyfforddiant, cysylltwch â ni.