Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr Panalpina

Bob blwyddyn, mae DSV-Panalpina yn cynnig Gwobr PARC i'r traethawd hir prosiect busnes gorau rhwng DSV-Panalpina ac adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd.

Cynigir gwobr PARC i raddedigion sydd wedi dangos meddwl strategol ac arloesol drwy gydol eu prosiectau busnes.

Enillydd 2018

Sophie Hazell, am ei gwaith ar brosesau ar gyfer dyfynbrisiau awyr a'r môr, yn adnabod prosesau dyfynbrisiau presennol a chynnig awgrymiadau a gwelliannau.

Gwnaeth Sophie arsylwi prosesau presennol, casglu gwybodaeth a chynnal cyfweliadau. Nodwyd gwelliannau drwy ddefnyddio mapio ffrwd gwerth, adnabod meysydd lle gellir arbed amser a gellir cyflwyno arloesedd neu awtomeiddio. Tasg nesa Sophie oedd dadansoddi dros 2000 o ddyfyniadau gan awyr a môr i adnabod tueddiadau mewn cwsmeriaid ad-hoc a sefydlu pa gwsmeriaid gellir eu hadnabod i gynyddu cysylltiadau cwsmeriaid a chynyddu busnes.

Sophie Hazell
Sophie Hazell yn derbyn ei gwobr gan Chris Cooper (Rheolwr Gyfarwyddwr, Panalpina y DU ac Iwerddon)

Enillwyr blaenorol

2017

Giulia Zorzi, am ei gwaith ar dueddiadau macro-economaidd byd-eang sy’n debygol o ddylanwadu ar y modd y caiff busnes logisteg trydydd parti ei gynnal.

Giulia Zorzi, enillydd gwobr Panalpina 2016/17
Giulia Zorzi, enillydd gwobr Panalpina 2016/17

2016

Maria Roza Toufekoula, am ei gwaith ar ragdybio enillion ar gyfer cadwyni cyflenwi dolenni cylchol caeëdig. Dyma un o brif feysydd ffocws y Ganolfan, ac ar hyn o bryd rydym yn cynnal partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth a phrosiect ymchwil sylfaenol yn y maes hwn.

2015

James Chatten, am ei waith ar ymyriadau aflonyddgar mewn cadwyni cyflenwi a'u goblygiadau o ran sut mae busnes logisteg trydydd partïon yn cael ei gynnal.

2014

Lucie Troop, am gynnig dull newydd ar gyfer meithrin arloesedd yn y diwydiant logisteg.

2013

Kaicheng Xie, am ei bersbectif deng mlynedd ar ddyfodol logisteg a sut bydd y diwydiant yn esblygu.