Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr PARC

Bob blwyddyn, mae DSV-Panalpina yn cynnig Gwobr PARC i'r traethawd hir prosiect busnes gorau rhwng DSV-Panalpina ac adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd.

Cynigir gwobr PARC i raddedigion sydd wedi dangos meddwl strategol ac arloesol drwy gydol eu prosiectau busnes.

Enillydd 2019

Akshita Rangnekar yw ennillydd y wobr eleni. Roedd syniadau buddugol Akshita yn canolbwyntio ar ganfod cyfleoedd yn ymwneud â chyflwyniad 5G gyda ffocws penodol ar y maes gwasnaethau gosodiadau.

Esboniodd Sophie Hazell o DSV-Panalpina, a fu'n mentora'r myfyrwyr yn ystod y prosiectau diwydiant Prifysgol Caerdydd, "Llwyddodd Akshita i ddeall ein modelau busnes cyfredol, a gwneud awgrymiadau ar sut gallwn ni fynd gam ymhellach".

DSV-Panalpina Award 2019
Aris Syntetos, Director of the PARC Institute, Akshita Rangnekar, Winner of the Strategic and Innovative Thinking Award, Andrew Lahy, PARC Industry Co-Director & Emrah Demir, PARC Academic Co- Director

Enillwyr blaenorol

2018

Sophie Hazell, am ei gwaith ar brosesau ar gyfer dyfynbrisiau awyr a'r môr, yn adnabod prosesau dyfynbrisiau presennol a chynnig awgrymiadau a gwelliannau.

Gwnaeth Sophie arsylwi prosesau presennol, casglu gwybodaeth a chynnal cyfweliadau. Nodwyd gwelliannau drwy ddefnyddio mapio ffrwd gwerth, adnabod meysydd lle gellir arbed amser a gellir cyflwyno arloesedd neu awtomeiddio. Tasg nesa Sophie oedd dadansoddi dros 2000 o ddyfyniadau gan awyr a môr i adnabod tueddiadau mewn cwsmeriaid ad-hoc a sefydlu pa gwsmeriaid gellir eu hadnabod i gynyddu cysylltiadau cwsmeriaid a chynyddu busnes.

Sophie Hazell
Sophie Hazell yn derbyn ei gwobr gan Chris Cooper (Rheolwr Gyfarwyddwr, Panalpina y DU ac Iwerddon)

2017

Giulia Zorzi, am ei gwaith ar dueddiadau macro-economaidd byd-eang sy’n debygol o ddylanwadu ar y modd y caiff busnes logisteg trydydd parti ei gynnal.

Giulia Zorzi, enillydd gwobr Panalpina 2016/17
Giulia Zorzi, enillydd gwobr Panalpina 2016/17

2016

Maria Roza Toufekoula, am ei gwaith ar ragdybio enillion ar gyfer cadwyni cyflenwi dolenni cylchol caeëdig. Dyma un o brif feysydd ffocws y Ganolfan, ac ar hyn o bryd rydym yn cynnal partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth a phrosiect ymchwil sylfaenol yn y maes hwn.

2015

James Chatten, am ei waith ar ymyriadau aflonyddgar mewn cadwyni cyflenwi a'u goblygiadau o ran sut mae busnes logisteg trydydd partïon yn cael ei gynnal.

2014

Lucie Troop, am gynnig dull newydd ar gyfer meithrin arloesedd yn y diwydiant logisteg.

2013

Kaicheng Xie, am ei bersbectif deng mlynedd ar ddyfodol logisteg a sut bydd y diwydiant yn esblygu.