Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Rydym yn hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o optometryddion, ac mae ein hymchwil wedi datblygu dealltwriaeth fyd-eang o anhwylderau'r golwg i wella ansawdd bywyd

Cyrsiau

Cyrsiau israddedig, addysg ac ymchwil ôl-raddedig a chyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus

Ymchwil yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Rydym ni’n hwyluso’r gwaith o ddatgelu, diagnosio, monitro a thrin anhwylderau ar y golwg drwy ymchwil arloesol.

Rhagor o wybodaeth am astudio Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd.
Child wearing glasses. Photo credit: Mike O'Carroll

Gweithio gyda’r gymuned

Rydym yn chwarae rhan bwysig yn ein cymuned, trwy hyrwyddo a diwygio gofal llygaid i’r cyhoedd.

Vision Science

Cyfleusterau ac offer

Mae ein hysgol wedi ei lleoli mewn adeilad blaengar sydd yn galluogi dysgu o safon, ymarfer clinigol ac ymchwil yn ei le.

Myfyriwr ôl-raddedig yn defnyddio sganiwr meysydd gweledol

Optometryddion Prifysgol Caerdydd

Mae ein Clinig Llygaid yn darparu asesiad arbenigol, triniaeth a chyngor ar gyfer aelodau o’r cyhoedd.


Newyddion

Optom

Ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd ar flaen y gad yn y gwaith o sicrhau argaeledd therapi cornbilen sy'n arbed golwg, drwy’r GIG yng Nghymru

13 Mehefin 2022

Mae therapi arbed golwg o'r enw therapi croesgysylltu’r cornbilen wedi'i gymeradwyo'n ddiweddar gan Lywodraeth Cymru i’w defnyddio i drin cleifion mor ifanc ag 11 oed sy’n dioddef o gyflwr Ceratoconws.

Mae manylion llawn ar gyfer ein cwrs BSc Optometreg yn cynnwys sut i wneud cais, ar gael yn ein chwiliwr cwrs.