Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni dermosgopeg yn ennill achrediad gan Goleg Dermosgopeg Prydain

18 Ebrill 2023

British Association of Dermatologists logo
This educational course is accredited by the British Association of Dermatologists.

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y ddau gwrs dermosgopeg a gynhelir gan yr Ysgol Meddygaeth wedi cael eu hachredu gan Gymdeithas Dermatolegwyr Prydain.

Mae Coleg Dermatoleg Prydain (BCD) yn achredu ystod gynhwysfawr o adnoddau addysgol o ansawdd uchel ar gyfer ymgynghorwyr, hyfforddeion, meddygon SAS, myfyrwyr meddygol a'r gymuned gofal iechyd ehangach. Eu nod yw datblygu'r gweithlu dermatoleg, er budd gofal cleifion yn y pen draw.

Er mwyn cael eu hachredu, rhaid i gyrsiau addysgol fodloni meini prawf cadarn, gan gynnwys dysgu myfyriol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a ddarperir gan weithwyr proffesiynol â chymwysterau a phrofiad priodol. Rhaid i gyrsiau fynd i'r afael â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a hyrwyddo buddiannau'r claf.

Rydym yn falch iawn o gael achrediad gan Gymdeithas Dermotolegwyr Prydain. Mae hyn yn arbennig o ystyrlon oherwydd gall dermatolegwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill fod yn hyderus bod yr addysg a gânt gan Brifysgol Caerdydd wedi'i hasesu'n annibynnol i sicrhau safon gyson ac o ansawdd uchel. Croesawir ceisiadau ar gyfer ein cwrs Cyflwyniad i Ddermosgopeg gwreiddiol, sy’n rhedeg yn llwyddiannus ers sawl blwyddyn.
Dr Jui Vyas Clinical Senior Lecturer

Os oes gennych ddiddordeb mewn clywed pan fydd y derbyniad nesaf ar gyfer Cyflwyniad i Ddermosgopeg Gwallt ac Ewinedd ar agor ar gyfer ceisiadau, gallwch gofrestru eich diddordeb nawr.

Mae Cyflwyniad i Ddermosgopeg yn croesawu ceisiadau gyfer y derbyniad nesaf ym mis Medi 2023. Rhagor o wybodaeth.

Cysylltu â ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn fersiwn bwrpasol o'r naill neu'r llall o'r rhaglenni hyn, neu os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r cyrsiau DPP sydd ar gael yn y Brifysgol, cysylltwch â Charlotte Stephenson yn yr Uned DPP:

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus

Rhannu’r stori hon

Cwrs ar-lein 16 wythnos ar gyfer meddygon sy'n rhoi gofal i gleifion dermatoleg â chyflyrau gwallt ac ewinedd.