Ewch i’r prif gynnwys

Caerdydd yn cynnal cynhadledd lawfeddygaeth ryngwladol

17 Hydref 2017

Photograph of Vaughn Gething speaking at the surgical conference

Cafodd cynhadledd ei chynnal gan Ymchwil Meddygol Cydweithrediadol Caerdydd Tsieina (CCMRC, Prifysgol Caerdydd) ac Adran Llawfeddygaeth, Y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol. Rhoddodd lwyfan i’w rhyngwyneb gwyddonol a meddygol, a gwerth cydweithio ar draws ystod o ddisgyblaethau, er budd cleifion ledled Cymru a’r byd.

Cafodd Cyfarwyddwr CCMRC, yr Athro Wen Jiang, MBE, gwmni llawer o siaradwyr blaenllaw, gan gynnwys Mr Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd Cabinet Cymru dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, a Miss Rachel Hergest, Llywydd Adran Feddygol y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol ac enillydd gwobr Silver Scalpel 2017.

Ystyriodd y gynhadledd y modd y mae gweithwyr meddygol proffesiynol a gwleidyddion yn gweithio gyda'i gilydd i gyflwyno caniatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau yng Nghymru. Ymysg y pynciau allweddol eraill roedd brechu yn erbyn canser, methiant coluddol, datblygiadau ym maes llawdriniaeth fasgwlaidd a rôl Coleg Brenhinol y Llawfeddygon.

Roedd y rhai a gymerodd ran yn cynnwys uwch-academyddion ynghyd â hyfforddeion a myfyrwyr fydd yn darparu gofal iechyd i bobl Cymru a thu hwnt yn y dyfodol.

Yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: “Mae cyfle i ddysgu fel hwn a rhannu arferion da, ar gyfer y rhai ar bob lefel o ddarparu gofal iechyd, yn mynd i fyfrannu at ddiogelu dyfodol ein gwasanaeth iechyd.

“Mae’n rhoi balchder i mi i wybod bod mentrau datblygu yma yng Nghymru, fel caniatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau ac effaith hynny ar gyfraddau trawsblannu, yn cael eu harddangos i’r gymuned feddygol ryngwladol.”

Rhannu’r stori hon

Mae gennym gysylltiadau ffurfiol â thros 35 o wledydd a phartneriaethau strategol gyda Phrifysgol Xiamen ac Unicamp.