Ewch i’r prif gynnwys

Cymru yn San Steffan

12 February 2015

Owen Smith, Ysgrifennydd Gwladol Cymru'r Wrthblaid
Owen Smith, Ysgrifennydd Gwladol Cymru'r Wrthblaid

Heno, gan edrych ymlaen at yr Etholiad Cyffredinol, bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru'r Brifysgol yn cynnal y gyntaf mewn cyfres o areithiau gan arweinwyr Cymru yn San Steffan.

Bydd Owen Smith AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru'r Wrthblaid, yn defnyddio'i araith i alw am gyfnod newydd o weithio mewn partneriaeth, parch a chydraddoldeb rhwng llywodraethau San Steffan a Chymru.

Dyma'r ddarlith gyntaf yng nghyfres Cymru yn San Steffan, a fydd yn gweld arweinwyr yn cynnig safbwyntiau unigryw mewn perthynas â meddylfryd y pleidiau gwleidyddol a dyfodol Cymru a'r DU yn fwy cyffredinol.

Wrth siarad cyn y ddarlith, dywedodd Owen Smith, Ysgrifennydd Gwladol Cymru'r Wrthblaid: "Mae'n anrhydedd cael y cyfle i gyflwyno'r ddarlith gyntaf yng nghyfres Cymru yn San Steffan. Dyma gyfle pwysig, cyn cynhadledd flynyddol Llafur Cymru, i danlinellu'r heriau gwleidyddol mae'r Gymru fodern a'r DU yn eu hwynebu, yn ogystal â chyflwyno'r angen am gyfnod newydd o weithio mewn partneriaeth go iawn, a pharch a gwerthoedd cyffredin rhwng ein llywodraethau."

Dywedodd yr Athro Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru: "Gan edrych ymlaen at un o'r etholiadau cyffredinol mwyaf anrhagweladwy mewn bron i ganrif, rydym ni'n falch iawn o gyflwyno cyfres o ddarlithiau cyhoeddus a fydd yn cynnig mewnwelediad unigryw i feddylfryd ein pleidiau gwleidyddol mewn perthynas â dyfodol Cymru a'r DU yn fwy cyffredinol. 

"O ystyried bod y Blaid Lafur wedi goruchafu tirlun etholiadol Cymru ers nifer o genedlaethau, mae'n hynod addas mai Owen Smith, Aelod Seneddol Pontypridd, yw'r siaradwr cyntaf. Owen Smith yw Ysgrifennydd Gwladol Cymru'r Wrthblaid ar hyn o bryd, ond ymhen rhai wythnosau, mae'n bosibl y bydd Owen yn cymryd yr awenau yn Nhŷ Gwydyr. Mae ei safbwyntiau o bwys ac edrychwn ymlaen at eu clywed a'u trafod yn ei gwmni."

Cynhelir y ddarlith am 5pm ddydd Iau 12 Chwefror 2015 yn Narlithfa Birt Acres, Adeilad Bute, Prifysgol Caerdydd. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cliciwch yma.

Y siaradwyr eraill yng nghyfres Cymru yn San Steffan yw Pippa Bartolotti o Blaid Werdd Cymru (24 Chwefror), Elfyn Llwyd, AS Plaid Cymru (26 Chwefror), Mark Williams, AS Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (12 Mawrth) a Nathan Gill, ASE UKIP Cymru (19 Mawrth).

Share this story