Ewch i’r prif gynnwys

Athro o Brifysgol Caerdydd yw cadeirydd newydd yr RSPB

09 Hydref 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Steve Ormerod
Athro Steve Ormerod

Mae elusen gwarchod byd natur fwyaf Ewrop, y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB), wedi ethol cadeirydd newydd.

Disgrifir yr Athro Steve Ormerod yn aml fel un o ecolegwyr dŵr croyw mwyaf blaenllaw ei genhedlaeth ac fe'i hetholwyd i olynu Ian Darling yng nghyfarfod blynyddol cyffredinol yr elusen a bydd yn dechrau ei swydd ar unwaith.

Steve yw Athro Ecoleg Ysgol y Biowyddorau ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae wedi cyhoeddi dros 250 o bapurau gwyddonol am ecosystemau dŵr croyw, gan gynnwys adar afonydd fel y trochwr, y siglen lwyd a glas y dorlan. Ef yw cadeirydd Pwyllgor Cynghori'r RSPB yng Nghymru ac mae'n Gyn-lywydd y Sefydliad Rheoli Ecolegol ac Amgylcheddol.

Fel cyn-brif olygydd y Journal of Applied Ecology ac enillydd Gwobr Marsh am Gadwraeth Forol a Dŵr Croyw yn 2011, mae Steve wedi bod yn hyrwyddo bywyd gwyllt yn frwd ers amser maith. Mae'n gyn-aelod o Gymdeithas Fiolegol Dŵr Croyw, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Ymddiriedolaeth yr Afonydd yn ogystal ag Ymddiriedolaeth Adareg Prydain. Mae hefyd wedi bod yn aelod o bwyllgor cynghori gwyddonol Ymddiriedolaeth yr Adar Gwyllt a Gwlypdiroedd yn ogystal â sawl un o bwyllgorau Defra, gan gynnwys panel arbenigol yr Asesiad Cenedlaethol o'r Ecosystem a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Wrth sôn am y dasg o'i flaen, dywedodd yr Athro Ormerod: "Rwyf wedi cael fy ngwahodd i fod yn Gadeirydd yr RSPB ar adeg anodd dros ben: go brin y bu erioed cymaint o angen ar draws y byd i warchod natur er diben ei werth cynhenid yn ogystal â'r manteision dirifedi y mae'n ei roi i'n bywydau. Fodd bynnag, bydd mudiad yr RSPB a'i llu o bartneriaid yn ymateb i'r her hon drwy ailgysylltu pobl â'r byd naturiol drwy ddangos beth ellir ei gyflawni a thrwy gyflwyno'r achos gwleidyddol cryfaf dros gadwraeth. Mae'r ffaith mod i wedi cael fy ngofyn i fod yn Gadeirydd ar adeg mor dyngedfennol yn golygu llawer i mi."

Meddai Mike Clarke, Prif Weithredwr yr RSPB: "Rwyf wrth fy modd bod Steve wedi cytuno i fod yn Gadeirydd ar lefel y DU ar adeg mor gyffrous. Gyda'r RSPB yn parhau i ddatblygu wrth i ni ddechrau ein strategaeth Arbed Natur uchelgeisiol, mae Steve mewn sefyllfa ddelfrydol i arwain yr her a'n helpu i ysbrydoli hyd yn oed mwy o bobl."

Rhannu’r stori hon