Ewch i’r prif gynnwys

‘Prifysgol sgwlio orau Prydain Fawr’

26 October 2012

Four members of Cardiff University rowing quad smiling and waving, wearing their medals
The Cardiff University quad with their silver medals (Copyright Simon Way)

Erbyn hyn Caerdydd yw "prifysgol sgwlio orau Prydain Fawr" yn ôl prif hyfforddwr Rhwyfo Cymru yn dilyn perfformiadau eithriadol gan griwiau ym Mhencampwriaethau Rhwyfo'r Jiwbilî Ddiemwnt.

Rhoddodd y Pencampwriaethau, a ddigwyddodd dros ddeuddydd (Dydd Sadwrn 20 a Dydd Sul 21 Hydref 2012) ar gwrs y Gemau Olympaidd yn Eton Dorney, gyfle i rwyfwyr gorau Prydain gystadlu gyda medalyddion y Gemau Olympaidd.

Trechodd pedwarawd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, sef Robbie Massey, Josh Bugajski, Jack Thomas a Tom Barras, gystadleuwyt o safon fyd-eang gan gynnwys clybiau rhwyfo Leander, Agecroft, Imperial a Llundain i gipio'r fedal arian yn y gystadleuaeth 2000m.

Hefyd, gorffennodd Robbie a Josh yn bedwerydd yn y gystadleuaeth sgwlio dwbl, yn cystadlu mewn maes a oedd yn cynnwys enillwyr Regata Frenhinol Henley, Cystadleuwyr Prydain Fawr o dan 23 oed a medalyddion rhyngwladol.

Dywedodd Ian Shore, Hyfforddwr Datblygiad Perfformiad Uchel Cenedlaethol Cymru: "Rwyf wrth fy modd yn gallu adrodd ynghylch sut berfformiodd sgwad Cymru, a oedd yn cynrychioli eu clybiau a'u prifysgolion, yn y regata hon. Mewn maes o safon fyd-eang wirioneddol, gwnaeth eu perfformiadau helpu i sefydlu rhaglen Rhwyfo Cymru yn un o'r rhaglenni gorau ym Mhrydain Fawr. O safbwynt Prifysgol Caerdydd, ar sail y canlyniadau hyn, dyma brifysgol sgwlio orau Prydain Fawr."

Rhannu’r stori hon