Ewch i’r prif gynnwys

Ffair Elusennau

29 Hydref 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Charities Fair

Ydych chi erioed wedi ystyried adeiladu wal gerrig sych? Efallai yr hoffech chi helpu i godi arian ar gyfer prosiectau fforestydd neu ddarganfod y llwybrau gorau i gyrraedd y campws ac i gerdded o'i gwmpas.

Fel rhan o Wythnos Cynaliadwyedd y Brifysgol gall staff a myfyrwyr ddysgu mwy am gyfleoedd i wirfoddoli yng Nghymru a thu hwnt fel rhan o ffair elusennau sydd i'w chynnal ddydd Iau 1 Tachwedd 2012.

Cynhelir y ffair yn Oriel VJ yn y Prif Adeilad rhwng 11am a 3pm, a bydd yn cynnwys sefydliadau fel RSPB, Maint Cymru a Banc Bwyd Caerdydd a fydd â gwybodaeth am eu prosiectau diweddaraf a chyfleoedd gwirfoddoli.

Bydd stondin gan dîm Adran Gwasanaethau Campws y Brifysgol yn y digwyddiad a byddant yno i hyrwyddo cynllun teithio newydd y Brifysgol. Mae gan y cynllun fanylion am y ffyrdd gorau i deithio i'r Brifysgol ac oddi yno, yn ogystal â mapiau cerdded yn dangos y llwybrau cerdded cyflymaf a hawsaf o amgylch y campws. Bydd y tîm yn dosbarthu mesuryddion pedometer yn rhad ac am ddim i'r 300 ymwelydd cyntaf i'w stondin fel y gall staff a myfyrwyr gadw llygad ar y pellter maent wedi ei gerdded.

Bydd y grŵp amgylcheddol o fri, Gwirfoddolwyr Cadwraeth Caerdydd, yn y Ffair hefyd gyda'r manylion am eu gwaith cymunedol sy'n cynnwys clirio llwybrau troed, plannu coed ac adeiladu waliau cerrig sych. Enillodd y grŵp Wobr Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru am gynllunio'r llyn yn Fferm Fforest.

Nid oes angen bwcio lle yn y Ffair. Gall staff a myfyrwyr alw heibio unrhyw adeg rhwng 11am a 3pm ddydd Iau 1 Tachwedd, i weld yr hyn sydd yno.

Rhannu’r stori hon