Ewch i’r prif gynnwys

Lleoedd am ddim yn yr hanner marathon

26 January 2017

Cardiff Half Marathon Start

Unwaith eto, mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig lleoedd rhad ac am ddim yn un o ddigwyddiadau hanner marathon mwyaf y DU i gefnogi ei gwaith ymchwil hanfodol.

Rhaid i redwyr addo codi arian ar gyfer gwaith ymchwil pwysig y Brifysgol ym maes iechyd i allu cael lle am ddim yn Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd 2017 ar 1 Hydref.

Bydd pob ceiniog o'r arian y bydd rhedwyr #TeamCardiff y Brifysgol yn ei godi yn mynd tuag at ymchwil ym meysydd canser a niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor y Brifysgol: "Roeddwn yn un o'r swyddogion a ddechreuodd y ras y llynedd, ac fe welais yr awyrgylch anhygoel sydd bellach yn rhan o'r ail ras fwyaf o'i math yn y DU.

"Os ydych yn ystyried cymryd rhan yn 2017, beth am godi arian ar gyfer ymchwil hanfodol y Brifysgol ym meysydd canser a niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl..."

"Os ydych yn ystyried cymryd rhan yn 2017, beth am godi arian ar gyfer ymchwil hanfodol y Brifysgol ym meysydd canser a niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl."

Yr Athro Colin Riordan Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd

"Mae ein hymchwilwyr ar flaen y gad wrth fynd i'r afael â'r heriau iechyd byd-eang hyn, felly gallai eich cyfraniad wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl."

Rhedodd tua 200 o'r cyhoedd, staff, myfyrwyr a chynfyfyrwyr y Brifysgol ar ran #TeamCardiff y llynedd. Rhaid i redwyr ymrwymo i godi o leiaf £150 i elusen, neu £100 os ydych yn fyfyriwr.

Mae dros 500 o bobl eisoes wedi mynegi diddordeb mewn rhedeg ar ran #TeamCardiff yn 2017, felly buan iawn y caiff lleoedd eu llenwi.

Mae partneriaeth y Brifysgol gyda Hanner Marathon Caerdydd yn ategu'r gwaith a wnaethom fel prif noddwyr Hanner Marathon y Byd IAAF a gynhaliwyd yng Nghaerdydd fis Mawrth y llynedd. Bryd hynny, cafodd miloedd o redwyr y cyfle i gystadlu ochr yn ochr â 200 o athletwyr o'r safon uchaf, gan gynnwys y pencampwr Olympaidd, Mo Farah.

Cardiff Half Marathon - Aerial View

Cymerodd dros 17,000 o redwyr ran yn Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd yn 2016, gan olygu ei fod yr ail hanner marathon mwyaf yn y DU, y tu ôl i'r Great North Run.

Yn y cyfamser, mae Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd wedi’i gydnabod gan IAAF fel un o rasys ffyrdd mwyaf blaenllaw’r byd.

Hon yw’r unig ras ffordd yn y DU i gael Label Arian clodfawr gan olygu mai dim ond Marathon Llundain, sydd â Label Aur, sydd â statws bwysicach na hi.

Bob blwyddyn, mae IAAF – corff llywodraethu’r byd athletau - yn dyfarnu Labeli Aur, Arian ac Efydd i rasys ffyrdd blaenllaw ar draws y byd.

Cewch wybod rhagor am #TeamCardiff yn y Plas yn Undeb y Myfyrwyr, Plas y Parc, rhwng 1730 a 1930 ar 26 Ionawr. Fel arall, gallwch fynegi diddordeb drwy ddefnyddio'r ddolen.

Rhannu’r stori hon

The Research Institute brings together expert neuroscientists and researchers to further the understanding and treatment of major psychiatric and neurological disorders, which represent some of the greatest challenges to society.