Ewch i’r prif gynnwys

Cadeirydd y Cyngor

11 Ionawr 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

John Jeans CBE
John Jeans CBE CEng Bsc MIChemE

Cafodd cyn gadeirydd GE Healthcare Cyf ac arweinydd gweithredol uwch cyllidwr ymchwil meddygol mwyaf y DU, sef Mr John Jeans, ei benodi'n Gadeirydd ar Gyngor y Brifysgol.

Mae Mr Jeans yn ymuno â'r Brifysgol o rôl Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol cyntaf a Phrif Swyddog Gweithredol y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC), ar ôl cael gyrfa hynod o lwyddiannus yn y diwydiannau dyfeisiadau meddygol, fferyllol a diagnostig.

Bydd yn olynu'r imiwnolegydd blaenllaw Syr Keith Peters yn y swydd yng Nghaerdydd o 16 Ionawr 2012. Bydd ei gyfnod yn y swydd yn rhedeg tan 2015.

Mae Mr Jeans wedi ymgymryd â rolau uwch yn Nycomed Amersham International PLC (a aeth yn GE Healthcare yn ddiweddarach) ac wedyn yn GE Healthcare Cyfyngedig lle aeth yn Gadeirydd a Llywydd, Gweithrediadau Masnachol Gwyddorau Bywyd y cwmni. Yn ystod ei gyfnod yn y cwmni roedd yn gyfrifol am yrru mentrau twf trawsfusnes sylweddol yn y DU. Hefyd lansiodd nifer o fentrau busnes newydd, gan gynnwys darparu gwasanaeth delweddu clinigol ar gyfer y diwydiant fferyllol.

Fel arweinydd gweithredol uchaf yr MRC, roedd Mr Jeans yn atebol yn uniongyrchol am bob swyddogaeth gorfforaethol, rheoli rhanbarthol, prosiectau pwysig a rhai rhaglenni mewnfurol penodol. Helpodd i ailstrwythuro rhyngweithiadau'r Cyngor gyda'r diwydiant ac arweiniodd ymglymiad MRC o ran creu Sefydliad Francis Crick, gan gynnwys sicrhau cyllid gan y Llywodraeth.

Gan siarad am benodiad Mr Jeans, dywedodd Is-ganghellor y Brifysgol, sef Dr David Grant: "Mae Cadeirydd y Cyngor yn rôl bwysig ar gyfer y Brifysgol. Bydd profiad helaeth John a'i sgiliau arwain rhagorol yn ased i Gaerdydd, yn enwedig yn ystod cyfnod heriol o ran datblygu addysg uwch. Hoffwn ddiolch i Syr Keith Peters am y cyfraniad rhagorol mae e wedi'i wneud i'r Brifysgol a'u rôl mewn llawer o'n cyflawniadau allweddol."

Mae Mr Jeans eisoes yn gyfarwydd â'r Brifysgol, yn sgil cadeirio un o bwyllgorau ymgynghorol amlddisgyblaethol Caerdydd. Mae hefyd yn aelod o Gyngor Ymgynghorol Gwyddonol Cymru ac yn Gadeirydd Imanova, sef menter ar y cyd rhwng yr MRC, a Cholegau Imperial, Kings a University.

Rhannu’r stori hon