Ewch i’r prif gynnwys

50 mlynedd ers Aberfan

11 Hydref 2016

Aberfan Memorial

Ar 21 Hydref 1966, llithrodd tomen wastraff enfawr ar bentref glofaol Aberfan ger Merthyr Tudful. Claddwyd Ysgol Gynradd Pantglas yn y dyffryn islaw gan ladd 116 o blant a 28 o oedolion. Newidiodd y digwyddiad trasig hwn fywydau llawer o bobl, yn ogystal â'r ffyrdd y rheolwyd glofeydd a chwareli wedi hynny.

Hanner canrif yn ddiweddarach, bydd yr Athro Syr Mansel Aylward, un o'r meddygon cyntaf i gyrraedd ar ôl y drychineb, yn dod i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd ar gyfer cyfres o sgyrsiau. Eu nod fydd helpu meddygon a myfyrwyr meddygol yng Nghymru i ddeall gwir effaith digwyddiad o'r fath ar y cymunedau cyfagos.

Bydd y sgyrsiau yn trin a thrafod effaith trychinebau o'r fath ar gymunedau ar y pryd ac yn y tymor hir. Caiff sylw ei roi hefyd i bwysigrwydd diwydiant i iechyd a lles cymunedau ledled y DU.

Bydd yr Athro Syr Mansel Aylward, Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn siarad am ei brofiad o gyrraedd yr ysgol a'r effaith a gafodd hyn arno drwy gydol ei yrfa.

Yr Athro Ewan Macdonald oedd meddyg y pyllau glo yn Swydd Efrog, a bydd yntau hefyd yn disgrifio sut mae trychinebau yn effeithio ar fywydau'r gweithwyr a'u teuluoedd.

Bydd yr Athro Syr Anthony Newman Taylor yn tywys y gynulleidfa ar daith sy'n edrych ar ddatblygiad meddygaeth ddiwydiannol, ar ôl bod yn gadeirydd y Cyngor Cynghori ar Anafiadau Diwydiannol rhwng 1996 a 2008.

Bydd yr Athro y Fonesig Carol Black yn trafod beth all y proffesiwn meddygol modern ei wneud i wella iechyd a lles gweithwyr.

Cynhelir 50 mlynedd ers Aberfan ddydd Mawrth 25 Hydref 2016. Caiff ei gynnal yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd rhwng 4 a 6 o'r gloch. Mae tocynnau'n rhad ac am ddim, ond rhaid cadw lle ymlaen llaw yma.

Rhannu’r stori hon

Mae’r Ysgol yn ganolfan ryngwladol bwysig ar gyfer addysgu ac ymchwil, sy’n ymrwymo i wella iechyd y ddynoliaeth.