Ewch i’r prif gynnwys

Ffurfiau agosatrwydd yn y dyfodol i'w harchwilio mewn cynhadledd ymchwil newydd

28 Medi 2023

Llun stiwdio o fenyw ifanc yn sibrwd yng nghlust ei ffrind yn erbyn cefndir turquoise
Cynhadledd ymchwil newydd i archwilio agosatrwydd – yn ei holl ffurfiau.

Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant wedi cyhoeddi cynhadledd newydd gyffrous i archwilio ac ymgysylltu â phwnc agosatrwydd yn y cyfryngau, diwylliant a chymdeithas.

Bydd y gynhadledd 'Dyfodol Agosatrwydd', sydd i'w chynnal ym mis Medi 2024, yn gwahodd ysgolheigion rhyngwladol i gyflwyno papurau sy'n ymwneud â ffurfiau, cynnwys, cyfeiriadedd, risgiau a heriau'r dyfodol yn ymwneud ag - ac yn gysylltiedig ag - agosatrwydd, wedi’i gyfryngu a heb ei gyfryngu.

Bydd y digwyddiad, sydd wedi'i gynllunio’n gynhadledd amlddisgyblaethol dros dridiau i’w gynnal yng nghartref yr Ysgol yng nghanol ardal y cyfryngau yng Nghaerdydd, sef Dau Sgwâr Canolog, yn cynnwys ystod o brif areithiau, trafodaethau panel a gweithdai.

Yn arwain y gynhadledd bydd yr Athro Paul Bowman a Dr Kerry Moore. Dywedodd Dr Moore, “Mae agosatrwydd yn rhan hynod bwysig o’n bywydau, ein cyfryngau a’n diwylliant, ond mae llawer o faterion yn ei gylch yn dal heb eu harchwilio i raddau helaeth yn academaidd.

“Mae ein Galwad am Bapurau, sydd bellach ar agor, yn gwahodd ymagweddau o un neu fwy o feysydd academaidd y celfyddydau rhyngddisgyblaethol, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol, megis y cyfryngau, astudiaethau diwylliannol, cymdeithaseg, llenyddiaeth, athroniaeth a hanes.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld sut y bydd y gynhadledd yn cael ei llunio a’i harwain gan y themâu ymchwil, y meysydd a’r effeithiau a ddatgelir yn y crynodebau a chyflwyniadau ein siaradwyr.”

Bydd yr Athro Susanna Paasonen (Prifysgol Turku) a'r Athro Céline Morin (Prifysgol Paris Nanterre) yn rhoi'r prif gyflwyniadau.

Cynhelir y gynhadledd rhwng 10 a 12 Medi 2024 a bydd gwefan y gynhadledd yn cael ei lansio yn ddiweddarach yr hydref hwn. Mae manylion llawn am sut i gyflwyno eich crynodeb i'w gweld yn ein 'Dyfodol agosatrwydd – Galwad am Bapurau'.

Rhannu’r stori hon