Ewch i’r prif gynnwys

Tîm Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel (LCBE) yn ennill dwy wobr yng Ngwobrau Tai Cymru

21 November 2022

The LCBE team at the Welsh Housing Awards 2022
The LCBE team at the Welsh Housing Awards 2022*

Y Sefydliad Siartredig Tai oedd yng ngofal Gwobrau Tai Cymru ddydd Gwener 18 Tachwedd yn y Celtic Manor Resort. Mae'r Gwobrau’n dathlu arferion da yn y sector tai yng Nghymru, gan gydnabod creadigrwydd, angerdd ac arloesi.

Eleni braint oedd i dîm Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel (LCBE) yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru gyrraedd y rhestr fer am 5 gwobr, gan ennill gwobrau 'Rhagoriaeth arloesi tai' a 'Chynaliadwyedd Tai'.

Dyma a ddywedodd Yr Athro Jo Patterson, Arweinydd tîm yr LCBE, 'Roedd yn fraint fawr cael bod ymysg 300+ o bobl o'r sector tai yng Nghymru sydd mor angerddol am wneud gwahaniaeth ym maes safon tai yng Nghymru. Roedd yn anrhydedd mawr cael ein cydnabod am ein hymchwil gyda'n partneriaid ym maes cynllunio, dylunio, gweithredu a monitro systemau ynni tŷ cyfan. Mae hyn o gymorth wrth geisio cyrchu Sero Net ond ar ben hynny mae’n gwella amodau tai’n sylweddol ac yn lleihau biliau ynni i breswylwyr. Ni fu hyn erioed yn bwysicach, o ystyried y ffaith bod costau byw yn codi cymaint.

Yr unig ffordd rydyn ni'n mynd i sicrhau cartrefi Sero Net yw drwy gydweithio a chyfathrebu â’n gilydd. Roedd yr awydd i gydweithio i’w weld yn glir ym mhob un o’r prosiectau ar y rhestr fer'.

Bydd yr holl brosiectau ar restr fer y Gwobrau yn cael eu cynnwys yn 'Good Practice Compendium' y Sefydliad Siartredig Taisy'n tynnu sylw at yr hyn y bydd gweithwyr proffesiynol tai’n ei gyflawni, gan ddangos yr effaith y maen nhw’n ei chael ar fywydau cynifer o bobl, ac mae hyn yn ysbrydoli'r ymdrechion i sicrhau tai cynaliadwy a fforddiadwy i bawb.

*Credyd llun Matt Horwood (matt-horwood.com)