Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol Caerdydd yn cefnogi Taith, rhaglen gyfnewid ryngwladol Cymru

10 Mawrth 2022

Ym Mhrifysgol Caerdydd mae corff gweithredol rhaglen Taith Llywodraeth Cymru. Dyma raglen gyfnewid ryngwladol newydd sydd â’r pŵer i helpu myfyrwyr i ddilyn llwybrau gyrfa newydd.

Nod Taith yw helpu 15,000 o ddysgwyr a staff o Gymru i fynd dramor, a 10,000 o ddysgwyr a staff dramor i ddod i Gymru, er mwyn gweithio neu astudio. Mae'n cymryd lle rhaglen Erasmus+ oherwydd ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd. Mae Taith yn cynnig llawer mwy o gyfleoedd i ddarparwyr addysg yng Nghymru a'u partneriaid rhyngwladol na Chynllun Turing, y gallant hefyd barhau i fanteisio arno.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Jeremy Miles: “Bydd Taith yn cynnig cyfleoedd i ddysgwyr a staff ym mhob rhan o Gymru, ac ym mhob math o addysg, fynd dramor a dysgu, a fydd yn newid eu bywyd. Bydd hefyd yn dod â dysgwyr ac addysgwyr o bob cwr o'r byd i Gymru er mwyn cyfoethogi campysau prifysgolion a chyflwyno diwylliannau newydd i’n hystafelloedd dosbarth.”

Mae arweinwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn credu bod gan Taith, a fydd ar waith tan 2026 ar ôl i Lywodraeth Cymru fuddsoddi £65 miliwn ynddi, y potensial i roi profiadau rhyngwladol a rhyngddiwylliannol i ddysgwyr, a fydd yn eu paratoi ar gyfer ystod eang o yrfaoedd sy’n ymateb i’r newidiadau cyflym sy’n digwydd yn ein byd.

[video] 

Mae'r Athro Claire Gorrara, Deon Ymchwil ac Arloesedd Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, yn credu bod i Taith botensial enfawr o ran helpu myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i ymgysylltu â gweithleoedd amlieithog y presennol a’r dyfodol.

‘Drwy gynnig cyfleoedd gwych i deithio, gweithio ac astudio dramor, mae Taith yn galluogi myfyrwyr i ddod i gysylltiad hanfodol â diwylliannau ac ieithoedd gwahanol a ffyrdd gwahanol o fyw, sy'n datblygu’r meddylfryd byd-eang hwnnw sydd mor ganolog i brofiad unigolyn o’r brifysgol.’

Yn ôl yr Athro Omer Rana, Deon Rhyngwladol Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, mae Taith yn cynnig cyfle gwych i wneud cysylltiadau annisgwyl – er enghraifft, myfyrwyr

sy’n astudio’r celfyddydau a'r dyniaethau’n achub ar gyfleoedd technolegol/entrepreneuraidd ym meysydd y gwyddorau ffisegol a pheirianneg.

“Mae myfyrwyr yn dod i faes Cyfrifiadureg o amrywiaeth o gefndiroedd – yn enwedig drwy ein cwrs trosi a'r Academi Meddalwedd Genedlaethol. Mae'r llwybr i greu busnesau technoleg newydd yn eang iawn. Roedd y diweddar Steve Jobs, arweinydd Apple, yn fyfyriwr yn y Celfyddydau Rhyddfrydol. ‘Mae technoleg wedi’i chyfuno â'r celfyddydau rhyddfrydol, wedi’i chyfuno â'r dyniaethau, yn gwneud i'n calonnau ganu ... yn y dyfeisiau symudol hyn.’ [1] A ninnau’n Brifysgol ag enw da ym maes y celfyddydau a’r dyniaethau, mae'n bwysig cysylltu pob cyfle a mantais y gall lleoliadau cyfnewid rhyngwladol eu cynnig.”

Bydd y rhaglen, dan gadeiryddiaeth y cyn-Weinidog Addysg a’r Cymrawd Gwadd Nodedig, Kirsty Williams, yn berthnasol i’r sectorau addysg uwch, addysg oedolion, addysg bellach ac addysg alwedigaethol, ysgolion ac addysg gwaith ieuenctid.

Bydd y rhaglen yn helpu i gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru i drawsnewid gwaith ymgysylltu rhyngwladol a datblygu rhagoriaeth yn y sectorau addysg, a hynny drwy gymryd camau cynaliadwy sydd o fudd i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol yng Nghymru.

Cyfeirnod:

[1] Steve Jobs: “Technology Alone is Not Enough” – gan Jonah Lehrer

Cylchgrawn The New Yorker, 7 Hydref 2011

https://www.newyorker.com/news/news-desk/steve-jobs-technology-alone-is-not-enough

Rhannu’r stori hon