Ewch i’r prif gynnwys

Mae ARCCA yn darparu gwasanaeth cyfrifiannol i gefnogi diagnosteg glinigol y GIG yng Nghymru

16 December 2020

Dark image of the supercomputer with lights

Mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS), mae ARCCA wedi gweithredu cyfleuster cyfrifiannol newydd, “WREN”, i gefnogi diagnosteg glinigol yng Nghymru.

Mae'r gwasanaeth WREN yn gydweithrediad arloesol Cyfrifiadura Perfformiad Uchel GIG Cymru a Phrifysgol Caerdydd sy'n cynnwys technoleg gyfrifiadurol arbenigol wedi'i lleoli ar gampws Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan a chanolfan ddata Redwood, sy'n gweithredu o fewn rhwydwaith preifat y GIG ar y ddau safle.

Wedi'i ariannu trwy Wobr Llywodraeth Cymru, mae'r gwasanaeth WREN yn cael ei gynnal a'i weithredu gan arbenigwyr technegol ARCCA. Maen nhw’n cefnogi biowybodegwyr AWMGS wrth ddarparu gwasanaethau clinigol ledled y wlad i ganfod newidiadau genynnol sy'n llywio penderfyniadau diagnostig, prognostig a therapiwtig wedi'u personoli. Mae'r isadeiledd yn darparu system storio DellEMC Isilon wedi'i hefelychu'n ddiogel sydd wedi'i gyplysu'n agos â Chlwstwr Cyfrifiaduron Intel Skylake (gan ddefnyddio proseswyr Xeon Gold 6148) sy'n cynnwys storfa perfformiad uchel NVMe.

Y prif nod oedd disodli'r system XMA/Viglen wreiddiol gyda'r dechnoleg ddiweddaraf a darparu platfform cyfrifiannol sy'n ddiogel yn y dyfodol i ddarparu gwasanaethau diagnostig clinigol wrth iddynt ddefnyddio'r data cymhleth a gynhyrchir yn gynyddol ar ddilynwyr y genhedlaeth gyfredol a'r genhedlaeth nesaf. Cydweithiodd ARCCA â chydweithwyr yn AWMGS, TG GIG Caerdydd a'r Fro, TG Prifysgol, a'n darparwyr technoleg, Atos a Dell, i ddylunio a chaffael gwasanaeth newydd. Mae'r system WREN wedi'i ffurfweddu yn y ffordd orau bosibl o ddarparu'r dechnoleg sy'n angenrheidiol i gynnal llif gwaith dilyniannu genomeg gyfrifiannol i gefnogi'r gwasanaeth clinigol pwysig hwn.

Fe'i cynlluniwyd i alluogi ehangu'r gwasanaeth wrth i'r dilynwyr a'r gwasanaeth esblygu. Maent yn darparu'r sylfeini i gefnogi cydweithredu ymchwil yn y dyfodol rhwng Prifysgol Caerdydd ac Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro, yn ogystal â'r potensial ar gyfer partneriaethau cydweithredol genomeg ehangach ar draws safleoedd GIG Cymru.

Gyda'r gwasanaeth bellach yn cael ei gynhyrchu'n llawn, trwy bartneriaeth effeithiol, nod ARCCA ac AWMGS yw darparu atebion ymatebol o ansawdd uchel a meithrin rhagoriaeth mewn ymchwil ac addysg gofal iechyd. Rhagwelir y bydd y bartneriaeth hon yn hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer ymchwil gydweithredol ar y cyd yn y dyfodol trwy ddarparu'r fframwaith sylfaenol trwy gynnal y gwasanaeth WREN.

Rhannu’r stori hon