Ewch i’r prif gynnwys

ARCCA Support Analyst receives NVIDIA Deep Learning Institute Ambassador Award

30 November 2020

Jose Criollo Nvidia Ambassador

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Dadansoddwr Datblygu / Cefnogi Systemau ARCCA, Jose Javier Munoz Criollo, wedi derbyn statws Llysgennad Sefydliad Dysgu Dwfn NVIDIA (DLI) ardystiedig.

Ymgartrefodd Jose yn y DU ac ymunodd â thîm ARCCA ym mis Mehefin 2019 ar ôl gweithio o bell i ARCCA ar gontract 6 mis cyn hynny. Drwy gydol ei amser, mae Jose wedi cyflwyno hyfforddiant a chefnogaeth gyfrifiadurol i gymuned ymchwil Caerdydd.

Ar ôl cwblhau PhD mewn Peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac wedyn contract tair blynedd fel Cymdeithas Ymchwil, mae Jose wedi cyhoeddi cyfres nodedig o bapurau a adolygwyd gan gymheiriaid mewn peirianneg gyfrifiadurol. Mae’r cefndir hwn yn rhoi dealltwriaeth gadarn o’r prosesau a’r egwyddorion sy’n berthnasol i ystod eang o feysydd ynglŷn â datblygu modelau mathemategol i ddatrys problemau dadansoddol a rhifiadol. Gydag arbenigedd mewn datblygu meddalwedd, optimeiddio, Deallusrwydd Artiffisial (AI), Dysgu Peirianyddol a Dwfn, mae statws Llysgennad DLI yn ategu ymhellach y set sgiliau y mae’n ei chyflwyno i gymuned ymchwil Caerdydd drwy ei rôl yn ARCCA.

Mae Rhaglen Llysgenhadon Prifysgol DLI yn galluogi addysgwyr cymwysedig i addysgu gweithdai DLI ar gampysau prifysgol a chynadleddau academaidd i gyfadrannau, myfyrwyr ac ymchwilwyr yn rhad ac am ddim, gan ategu dulliau damcaniaethol traddodiadol o addysgu ym meysydd Dysgu Peiriannol, Gwyddoniaeth Ddata, Deallusrwydd Artiffisial a Chyfrifiadura Cyfochrog.

Mae gan Lysgenhadon DLI fynediad at gyfoeth o ddeunyddiau hyfforddiant Dysgu Dwfn i ategu ymchwil i ddeallusrwydd artiffisial a thechnegau i fanteisio ar dechnoleg Uned Prosesu Graffeg (GPU). Mae Jose wedi cyflawni dwy dystysgrif rhaglen addysgu yn llwyddiannus, ac rydym yn bwriadu eu cynnwys yn amserlen hyfforddiant ARCCA ar gyfer dechrau 2021. Bydd y cyrsiau hyn yn cwmpasu “Egwyddorion Sylfaenol Cyfrifiadura Cyflymedig gyda Python CUDA” ac “Egwyddorion Sylfaenol Cyfrifiadura Cyflymedig gyda CUDA/C++”, gan anelu at ehangu’r opsiynau hyn yn y dyfodol i gynnwys cyrsiau ychwanegol mewn cydweithrediad â’r gymuned ymchwil.

Rhannu’r stori hon