Ewch i’r prif gynnwys

Y gwahaniaeth rydym yn ei wneud i'w weld yn glir

30 Mawrth 2016

Making a difference in the OR
Dr Najia Hasan teaching anaesthesia techniques

Ffilm yn dangos effaith bellgyrhaeddol hyfforddiant anaesthesia

Hyfforddiant anaesthesia arbenigol Prosiect Phoenix yn Namibia yw'r hyfforddiant cyntaf o'i fath yn y wlad, ac mae'n cael effaith bellgyrhaeddol.

Dim ond llond llaw o anaesthetegyddion arbenigol sydd yn Namibia, felly mae llawfeddygaeth a gofal critigol yn aml yn dibynnu ar swyddogion meddygol sydd heb gael llawer o hyfforddiant anaesthesia.

Gyda chefnogaeth yr Ymddiriedolaeth Addysg ac Iechyd Trofannol (THET), cynhaliwyd cyrsiau dwys yn Windhoek, Rundu ac Oshakati, a bydd cwrs Meistr mewn anaesthesia i ddilyn.

Cynhelir y prosiect ar y cyd â Phrifysgol Namibia. Mae uwch-staff y brifysgol hon yn credu y bydd yn arwain at fanteision ledled de Affrica yn y pendraw.

Mae gwaith tîm Prosiect Phoenix yn Namibia wedi'i gofnodi yn y ffilm hon, sy'n dilyn yr hyfforddiant ac addysg anaesthesia yn Windhoek ac Oshakati, yn ogystal ag ymweliad â Rehoboth i ganfod ffeithiau.

https://www.youtube.com/watch?v=uecySE7jTAU