Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaeth nodedig i fyfyriwr graddedig MBA

17 June 2019

Young man against white back drop

Mae myfyriwr graddedig o raglen MBA Caerdydd yn dychwelyd i Ysgol Busnes Caerdydd i wneud astudiaeth ddoethurol ar ôl derbyn dyfarniad nodedig gan Gyngor Ysgoloriaethau Tsieina (CSC).

Bydd Anlan Zhang, a gwblhaodd ei MBA gyda rhagoriaeth yn 2017-18, yn cael ei oruchwylio gan Dr Yue Tina Xu a'r Athro Matthew Robson ar ôl dychwelyd i Gaerdydd.

Mae Anlan yn un o ddau fyfyriwr yn unig sydd wedi derbyn yr Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ymchwil i astudio yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae’n rhagori’n academaidd ac wedi cael MA mewn Newyddiaduraeth o Brifysgol Cyllid ac Economeg Shanghai (2014) a BA mewn Newyddiaduraeth a BSc mewn Cyllid o Brifysgol Shandong (2012) yn ogystal â’i lwyddiannau MBA.

Bydd ei ymchwil arfaethedig, “The discursive (re)construction of legitimacy – A study of emerging market multinationals investing in developed countries”, yn ailgydio yn y pwnc oedd ganddo o dan sylw yn ei draethawd MBA. Bydd yn defnyddio ei gefndir academaidd mewn newyddiaduraeth a'i brofiad yn y diwydiant rheoli cysylltiadau cyhoeddus.

“Mae ei ymchwil PhD arfaethedig yn berthnasol iawn ac yn faes busnes rhyngwladol nad oes digon o ymchwil iddo.”

Dr Yue Tina Xu Lecturer in International Business and Management

Mae traethawd ymchwil Anlan yn ystyried y cyfryngau cyhoeddus fel rhanddeiliad pwerus a all ddylanwadu'n sylweddol ar gyfreithlondeb dadleuol buddsoddwyr tramor uniongyrchol. Mae'n bwriadu dadlau bod cwmnïau rhyngwladol o economïau sy'n datblygu yn defnyddio'r cyfryngau i osgoi’r atebolrwydd sy’n gysylltiedig â bod yn gwmnïau tramor.

“Ar hyn o bryd nid ydym yn gwybod sut mae'r cwmnïau rhyngwladol hyn yn cyflawni hyn. Efallai bydd ymchwil Anlan yn dechrau darganfod pam?”

Yr Athro Matthew Robson Professor of Marketing and International Management

Bydd Anlan yn ymuno â'r rhaglen Astudiaethau Busnes (PhD) ym mis Medi 2019 ac yn cynnal ei ymchwil yn Adran Marchnata a Strategaeth Ysgol Busnes Caerdydd.

Rhannu’r stori hon

Fel myfyriwr PhD byddwch yn cael eich integreiddio'n llawn i gymuned ymchwil ac academaidd yr Ysgol.