Ewch i’r prif gynnwys

Mae Gemau’r Ymennydd yn ôl

22 February 2019

Brain Games volunteers hold welcome sign

Bydd y digwyddiad blynyddol, sy'n cael ei chynnal am y chweched flwyddyn, yn nodi dechrau cyfranogiad y Brifysgol yn Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd ac Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Mae'r digwyddiad rhad ac am ddim hwn, sydd wedi'i anelu at deuluoedd â phlant rhwng 7 a 11 oed, yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau hwyl ac addysgol i addysgu plant am ryfeddodau'r ymennydd dynol.

Dywedodd Dr Emma Lane, uwch-ddarlithydd yn Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl, "Nod Gemau’r Ymennydd yw ysbrydoli cenhedlaeth newydd o wyddonwyr yn ogystal â rhoi cyfle i bobl ddysgu mwy am yr ymchwil sy'n cael ei gwneud ym Mhrifysgol Caerdydd.

"Bydd amrywiaeth o gemau rhyfeddol a rhyfeddol yno, gan gynnwys delweddau synhwyraidd, ymennydd aer enfawr a hyd yn oed gweithdy llawdriniaeth ffug ar yr ymennydd ar gyfer cyw wyddonwyr. Mae'r diwrnod rhyngweithiol hwn yn arddangos dirgelwch yr ymennydd dynol.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 11am a 4pm ddydd Sul 10 Mawrth ac mae croeso i bawb. Bydd pob plentyn yn cael rhaglen gyda gwybodaeth am bob un o'r gemau a'r posau sy'n gysylltiedig â'r ymennydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y diwrnod, ewch i dudalen y digwyddiad.

Rhannu’r stori hon