Ewch i’r prif gynnwys

Caerdydd yn dod ag arbenigwyr canser o'r DU a Tsieina ynghyd

17 Gorffennaf 2015

Fighting Cancer Together
Professor Sir Martin Evans, Professor Jiafu Ji, Dr Dongling Zou, Professor Graeme Poston, Professor Xiaomin Wang, Dr Meriel Jenney, Professor Nora de Leeuw

Mae'r Gynhadledd Canser Ryngwladol "yn gyfle pwysig i adnewyddu ein hymdrechion i drechu canser," yn ôl Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru

Heddiw, bydd gwyddonwyr canser byd-enwog o ledled y DU a Tsieina yn ymgynnull yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, i drafod strategaethau newydd yn y frwydr yn erbyn canser.

Cynhelir Cynhadledd Canser Ryngwladol y Deyrnas Unedig–Tsieina gan Brifysgol Caerdydd, ynghyd â Phrifysgol Peking, Prifysgol Capital Medical a Grŵp Yiling.

Bydd y digwyddiad deuddydd yn dwyn ynghyd siaradwyr a chynrychiolwyr nodedig o Tsieina a'r DU i rannu arferion gorau mewn ymchwil canser clinigol, trosiadol a sylfaenol. Gwahoddir arbenigwyr i gyflwyno darganfyddiadau gwyddonol i gyfnewid gwybodaeth ac i drafod yr heriau presennol.

Hyd yma, mae cydweithio rhwng sefydliadau Tsieineaidd a Phrifysgol Caerdydd wedi arwain at nifer o ddatblygiadau ymchwil pwysig.

Mae'r rhain yn cynnwys datblygu dull amgen o drin canser yr ysgyfaint; dull newydd o reoli lledaeniad canser yr ofari a chanser y stumog; ac adnabod arwyddion biolegol newydd i ragweld hynt tebygol y clefyd mewn cleifion sydd â thiwmorau pitẅidol.

Bydd cynrychiolwyr yn cael eu croesawu gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, a'r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd.

Dywedodd Carwyn Jones: "Bydd y digwyddiad hwn yn dangos effaith gweithio mewn partneriaeth ar draws ffiniau rhyngwladol. Mae'n gyfraniad gwerthfawr at y berthynas rhwng y DU a Tsieina, ac mae hefyd yn gyswllt arall yn y berthynas gynyddol gref a gweithgar sy'n datblygu rhwng Cymru a Tsieina, sef rhywbeth y rhoddaf bwys mawr arno."

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan, "Bydd y gynhadledd hon yn gyfle pwysig i ni adnewyddu ein hymdrechion i drechu canser. Bydd deall systemau gofal iechyd y ddwy wlad yn helpu i amlygu cryfderau a nodi'r heriau allweddol, nawr ac yn y dyfodol.

"Ers y gynhadledd ddiwethaf a gynhaliwyd yn Beijing, rydym wedi gweld llawer o lwyddiannau nodedig gan gynnwys canfyddiadau ymchwil ar y cyd, mentrau cyfnewid myfyrwyr, a gwell cydweithio. Mae hon yn bartneriaeth bwysig ac rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth pawb sy'n gysylltiedig â hi."

Gyda lwc, bydd y gynhadledd ryngwladol yn gatalydd ac yn llwyfan i adeiladu ar y rhaglen gyfnewid rhwng Caerdydd a Tsieina, ystyried ardaloedd newydd o waith ymchwil i ganolbwyntio arnynt, a dangos technolegau arloesol newydd fel technoleg diagnosis.

Mynegodd Cadeiryddion y gynhadledd, yr Athro Lu (Llywydd Prifysgol Capital Medical) a'r Athro Ji (Llywydd Sefydliad ac Ysbyty Canser Prifysgol Peking) eu gobeithion ar gyfer digwyddiad 2015.

Meddai'r Athro Lu: "Rwy'n gobeithio y gall y gynhadledd hon ddod yn llwyfan academaidd ddylanwadol fyd-eang ar gyfer ymchwil oncoleg," ac ychwanegodd yr Athro Ji, "Rwy'n gobeithio nad digwyddiad mawreddog ar gyfer cyfnewid academaidd yn unig fydd hwn. Rwy'n gobeithio y bydd hefyd yn gyfle gwych i rannu ein hathroniaeth a'n gwerthoedd, i gryfhau ymddiriedaeth ac i ehangu ein partneriaeth ymhellach."

Dywedodd yr Athro Wen G. Jiang, Cyfarwyddwr Prosiect Ymchwil Feddygol Gydweithrdol Caerdydd Tsieina: "Dyma gyfle go iawn i ddwyn ynghyd yr arbenigwyr gorau ym maes canser. Byddwn yn defnyddio'r llwyfan rhyngwladol hwn fel cyfle i adnewyddu a datblygu cysylltiadau ymchwil i drechu canser a chryfhau'r ymdrech ryngwladol yn y frwydr yn erbyn canser."

Rhannu’r stori hon