Ewch i’r prif gynnwys

Miloedd o feicwyr yn dod i'r Brifysgol ar gyfer Velothon Cymru

12 June 2015

Marcel Kittel winning Velothon Berlin
Marcel Kittel winning Velothon Berlin

Bydd adeiladau'r Brifysgol yn gefndir ar gyfer digwyddiad cyntaf erioed Velothon Majors yng Nghymru 

Bydd hyd at 15,000 o feicwyr yn mynd heibio'r Brifysgol y penwythnos hwn [13-14 Mehefin] ar gyfer y digwyddiad Velothon Cymru cyntaf erioed.

Ar ôl gwerthfawrogi rhai o olygfeydd mwyaf syfrdanol Cymru, bydd y beicwyr yn cyrraedd llinell derfyn y ras o flaen Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd, i gefnogaeth frwd miloedd o wylwyr eiddgar.

Bydd gan Adeilad Morgannwg rôl ganolog yn logisteg y digwyddiad ar y diwrnod hefyd. Bydd yn gartref i ystafell y wasg, ystafell reoli'r digwyddiad a swyddfa ganolog ar gyfer swyddogion yr Undeb Seiclo Rhyngwladol (UCI).

Velothon Cymru yw'r digwyddiad diweddaraf sy'n rhan o UCI Velothon Majors — cyfres fyd-eang o ddigwyddiadau beicio sy'n rhoi cyfle i feicwyr brwdfrydig seiclo ar hyd yr un llwybr â rhai o dimau a beicwyr proffesiynol gorau'r byd.

Ymhlith digwyddiadau eraill yn y gyfres mae Velothon Berlin, Velothon Fienna a Velothon Philadelphia.

Dewiswyd Cymru i gynnal digwyddiad yng Nghyfres Velothon Majors o ganlyniad i'r cynnydd aruthrol sydd wedi bod ym mhoblogrwydd beicio dros y blynyddoedd diwethaf, a'r ffaith iddi allu darparu dau lwybr godidog: llwybr 140km heriol ar gyfer beicwyr profiadol a llwybr 50km ar gyfer y rheini sydd am gael diwrnod ychydig yn llai dwys ar gefn beic.

Bydd y beicwyr sy'n seiclo'r llwybr 140km yn dechrau yng nghanol dinas Caerdydd cyn mynd ar hyd yr arfordir i Gasnewydd, a mynd heibio'r golygfeydd hardd dros Afon Hafren, gwesty'r Celtic Manor a'r ardal gyfagos.

Yna, bydd y llwybr yn mynd â'r beicwyr i fyny i'r Fenni, cyn mynd draw at Lan-ffwyst i ddringo'r Tymbl ym Mannau Brycheiniog, lle cynhelir her Brenin a Brenhines y Mynyddoedd ar hyd y llwybr 6km enwog.

Ar ôl taclo'r Tymbl, bydd y beicwyr yn dechrau ar eu taith yn ôl drwy Safle Treftadaeth y Byd UNESCO ym Mlaenafon cyn gorffen o flaen Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd.

Cynhelir y prif ddigwyddiad ddydd Sul, 14 Mehefin, a bydd yn rhan o benwythnos o weithgareddau, gan ddechrau â digwyddiad iau o amgylch canolfan ddinesig Caerdydd ddydd Sadwrn, 13 Mehefin.

Bydd tîm staff y Brifysgol - Staff Seiclo Prifysgol Caerdydd - yn cymryd rhan yn y digwyddiad. Byddant yn gwisgo crysau seiclo du â brand y Brifysgol, ac yn codi arian ar gyfer MS Society.

Bydd Prif Adeilad y Brifysgol hefyd yn gefndir ar gyfer y seremoni wobrwyo ar ôl y brif ras ddydd Sul.

Rydym hefyd yn un o brif noddwyr Pencampwriaeth Hanner Marathon y Byd, a gynhelir ddydd Sadwrn, 26 Mawrth 2016.

Share this story