Ewch i’r prif gynnwys

Trafod democratiaeth

1 February 2018

Rt Hon Andrea Leadsom MP

Mae Arweinydd Tŷ’r Cyffredin ac Arglwydd Lywydd y Cyfrin Gyngor, y Gwir Anrhydeddus Andrea Leadsom AS, wedi ymweld â Phrifysgol Caerdydd i siarad â myfyrwyr o Ysgol y Gyfraith & Gwleidyddiaeth.

Cafodd grŵp o fyfyrwyr ôl-raddedig o’r Ysgol y cyfle i siarad â’r Arweinydd am ddemocratiaeth seneddol, canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl sydd ar y gweill, ac ymadawiad y DU o’r UE.

Meddai Andrea Leadsom: “Roedd gan y myfyrwyr y gwnes i gwrdd â nhw ym Mhrifysgol Caerdydd ddealltwriaeth dechnegol amlwg o faterion cyfoes, a phleser o’r mwyaf oedd siarad â nhw. Roedd eu safbwyntiau yn procio’r meddwl gan ddangos cyfraniad mor werthfawr y gall pobl sy’n ymhel â gwleidyddiaeth ei wneud yn ein democratiaeth seneddol.”

Mae Michael Woodland yn astudio at radd Meistr mewn Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus yn y Brifysgol. Roedd ganddo ddiddordeb clywed am wleidyddiaeth mewn cyd-destun byd go-iawn: “Gwrandawodd Arweinydd y Tŷ ar ein barn ar faterion yn amrywio o ymgysylltiad gwleidyddol, dyfodol datganoli a’r heriau parhaus sy’n gysylltiedig â phroses Brexit. Arweiniodd hyn at rai trafodaethau bywiog ymhlith y myfyrwyr a gyda’r Arweinydd ei hun.

“Roedd yn hynod ddiddorol clywed am bynciau gwleidyddol yr ydym yn clywed ac yn darllen amdanynt yn y newyddion o safbwynt aelod o bwys o fewn y llywodraeth. Roedd yn brofiad gwerth chweil ac fe helpodd i ddyfnhau ein dealltwriaeth o bynciau yr ydym yn eu hastudio yng Nghaerdydd.”

“Roedd yn wych cael cwrdd a thrafod ag aelod o'r Cabinet; roedd yn ddiddorol iawn ac fe roddodd wyneb dynol i beirianwaith San Steffan.”

Jac Brown Llywydd y Gymdeithas Wleidyddiaeth

Roedd yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol, a’r Athro René Lindstädt, Pennaeth yr Ysgol, yno hefyd.

Dywedodd yr Athro Holford: “Pleser o’r mwyaf oedd croesawu Arweinydd Tŷ’r Cyffredin. Roedd yn ddiddorol cael cipolwg gan Arweinydd y Tŷ ar Brexit, y broses ddemocrataidd a menywod mewn gwleidyddiaeth...”

“Roedd yn arbennig o braf gweld ein myfyrwyr yn cymryd rhan, a oedd yn cyfrannu at y drafodaeth gyda dealltwriaeth glir. Mae gan Brifysgol Caerdydd rai o fyfyrwyr mwyaf disglair y DU, ac rydym yn falch o’u diddordeb mewn gwneud gwahaniaeth i gymdeithas.”

Yr Athro Karen Holford Professor

Rhannu’r stori hon

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau gwe yr Ysgol.