Ewch i’r prif gynnwys

2022

a Black man wearing headphones sits at a laptop making notes

Tymor cyntaf llwyddiannus ar gyfer cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus newydd

11 Gorffennaf 2022

The Wolfson Centre for Young People’s Mental Health’s new public lecture series has been well received in its first term.

Amlygu helynt amodau byw morwyr

7 Gorffennaf 2022

COVID-19 wedi dwysáu'r angen am amodau byw gwell, yn ôl academydd

Gorllewin Awstralia’n mabwysiadu 'Model Caerdydd' y DU

6 Gorffennaf 2022

Data ysbytai’n helpu i fynd i'r afael â thrais

Dŵr Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn ffurfio partneriaeth

6 Gorffennaf 2022

Cynghrair strategol ar gyfer cydweithio ac ymchwil

Mae graddedigion Caerdydd ymhlith y rhai mwyaf cyflogadwy yn y DU

6 Gorffennaf 2022

Ar ben hynny, mae gan yn graddedigion y gyfradd isaf o ddiweithdra o blith unrhyw brifysgol yng Nghymru

'Magnet ar gyfer arloesi' yn agor ar gyfer busnes

4 Gorffennaf 2022

Mae TRH yn uno diwydiant a gwyddoniaeth

Mae’n bosibl y bydd gwaith cloddio archeolegol mewn parc yn datgelu hanes sydd wedi bod ynghudd ers 2,000 o flynyddoedd

1 Gorffennaf 2022

Hwyrach bod anheddiad amgaeedig a ddarganfuwyd ger fila Rufeinig yn dyddio o Oes yr Haearn

Gellid defnyddio system deallusrwydd artiffisial sy'n dynwared yr olwg ddynol i ganfod canser

30 Mehefin 2022

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Caerdydd wrthi’n creu technoleg 'uwch' a all ragweld yn fanwl gywir ble mae pobl yn fwyaf tebygol o edrych mewn delwedd.

Mae adroddiad newydd yn ystyried agweddau pobl at newid yn yr hinsawdd a sut mae hyn yn arwain at gamau gweithredu

30 Mehefin 2022

Mae adroddiad yn awgrymu bod y cyhoedd yn cefnogi polisïau newydd sy’n ymwneud â bwyd a theithio - ond 'bregus' yw’r gefnogaeth honno

Clwstwr yn dathlu llwyddiant pobl greadigol yn ne Cymru

30 Mehefin 2022

Mae dros 100 o brosiectau wedi derbyn cyllid gan y rhaglen ymchwil a datblygu