Ewch i’r prif gynnwys

2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Professor Tim Rainer

Datrys côd gofal iechyd cynaliadwy

9 Mawrth 2016

Yr Athro Tim Rainer sy'n esbonio sut gall gwersi o'r Ail Ryfel Byd helpu Cymru i ddarparu gofal iechyd brys ar gyfer yr 21ain ganrif.

Seagrass

Achub ein morwellt

8 Mawrth 2016

Mae angen gweithredu ar frys i atal dolydd morwellt y byd rhag diflannu

Karen Holford and formula one car

Chwalu'r rhwystrau

8 Mawrth 2016

Mae’r Athro Karen Holford yn nodi mentrau i fynd i'r afael â phrinder critigol o fenywod ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg

Bike

Llunio cymunedau'r dyfodol

8 Mawrth 2016

Mae partneriaeth newydd rhwng Prifysgol Caerdydd a Sustrans yn helpu i gynllunio ar gyfer cymunedau cynaliadwy'r dyfodol.

Teacher standing in class with whiteboard

Athro yn gwybod orau

7 Mawrth 2016

Rhoi safbwynt athrawon yn gyntaf wrth lunio rhaglen ymgysylltu ag ysgolion

Elephant

Eliffantod dan fygythiad

7 Mawrth 2016

Eliffantod Borneo mewn perygl o ddiflannu o ganlyniad i ddifa coedwigoedd

Microprocessor on blue circuit board

Camu tuag at ffotoneg silicon

7 Mawrth 2016

Creu'r laser ymarferol cyntaf sy'n seiliedig ar silicon, a allai weddnewid systemau cyfathrebu, gofal iechyd ac ynni

med day

Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o feddygon yng Nghymru

5 Mawrth 2016

Mae darpar feddygon wedi cael cipolwg ar yrfa mewn meddygaeth, mewn digwyddiad un diwrnod ym Mhrifysgol Caerdydd.

National Museum Cardiff

Penodi Athro o Brifysgol Caerdydd yn Bennaeth Ymchwil Amgueddfa Cymru

4 Mawrth 2016

Mae'r Athro Bella Dicks, o Brifysgol Caerdydd, wedi cael ei phenodi'n Bennaeth Ymchwil Amgueddfa Cymru.

National Software Academy Class

Yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yn ennill gwobr dechnoleg

4 Mawrth 2016

Canolfan ragoriaeth y Brifysgol ar gyfer peirianneg meddalwedd yn cael ei chydnabod am gydweithio'n agos â busnesau