Ewch i’r prif gynnwys

2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

probiotic lactobacillis bacteria

Probiotics yn erbyn clefyd y galon

23 Mawrth 2016

Gwyddonwyr o Gymru yn darganfod bacteria cyfeillgar sy'n gostwng colesterol

Delegates gather at EU event

Adeiladu pontydd rhwng meysydd busnes ac ymchwil

22 Mawrth 2016

Arbenigwyr yn ymgynnull yn y Brifysgol i hyrwyddo rhyngweithio rhwng y sector preifat ag ymchwil a ariennir gan yr UE

GW4 with white space

Cydnabyddiaeth i gryfderau sydd ar flaen y gad

22 Mawrth 2016

Consortiwm o dan arweiniad GW4 i gymryd rhan yn yr Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesedd (SIA).

 FLEXIS

Diwallu anghenion ynni'r dyfodol

21 Mawrth 2016

Bydd prosiect newydd gwerth miliynau o bunnoedd yn denu busnes, yn creu swyddi ac yn rhoi Cymru ar flaen y gad ym maes cyflenwi, trosglwyddo a defnyddio ynni

Cardiff Half Marathon Sponsor with VC

Cefnogi iechyd a lles

21 Mawrth 2016

Y Brifysgol yn noddi un o rasys torfol mwyaf poblogaidd y DU

Mo - World half

Barod ar gyfer diwrnod y ras

21 Mawrth 2016

Cannoedd o staff a myfyrwyr yn paratoi ar gyfer hanner marathon y byd

Gareth Davies Visit 48

Ysgogi twf economaidd

18 Mawrth 2016

Cyfarwyddwr Cyffredinol Busnes a Gwyddoniaeth yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau yn ymweld â'r Brifysgol

Earth Hour

Prifysgol Caerdydd yn dathlu Awr y Ddaear

18 Mawrth 2016

Annog myfyrwyr a staff i ddiffodd goleuadau

 Aids ribbon on hand

Llwybr newydd i frechlyn HIV?

18 Mawrth 2016

Patsys nanotechnoleg yn cynnig posibilrwydd o frechlyn HIV "effeithiol iawn"

THE 2016 student experience logo

Caerdydd yn rhoi'r profiad gorau yng Nghymru i fyfyrwyr

17 Mawrth 2016

Prifysgol Caerdydd yn mynd heibio i Fangor wrth iddi godi 17 lle i safle rhif 12 yn y DU