Ewch i’r prif gynnwys

2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Innovation

Caerdydd ymysg 50 o brifysgolion mwyaf arloesol Ewrop

20 Mehefin 2016

Caerdydd ymysg 50 o brifysgolion mwyaf arloesol Ewrop

Obesity anonymous

Gwyddonwyr Caerdydd yn cyd-greu biosynhwyrydd 'rhybudd cynnar' ar gyfer diabetes

17 Mehefin 2016

Gwyddonwyr Caerdydd yn cyd-greu biosynhwyrydd 'rhybudd cynnar' ar gyfer diabetes

Magic book

Dathlu Dahl

17 Mehefin 2016

Cynhadledd canmlwyddiant yn denu ysgolheigion rhyngwladol

Grangetown Bowling Pavillion

Canolfan gymunedol newydd yn Grangetown

16 Mehefin 2016

Bellach mae pafiliwn bowlio a fu’n segur yn cael ei ddefnyddio gan y gymuned fel rhan o raglen ymgysylltu Prifysgol Caerdydd

Epilepsy

Ymchwilio i driniaethau newydd ar gyfer epilepsi

16 Mehefin 2016

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd ar fin dechrau gwaith i weld a oes modd trin epilepsi arleisiol dynol (TLE) drwy drawsblannu celloedd niwronau anaeddfed i mewn i'r ymennydd.

Gravitational waves

Seryddwyr yn canfod ton ddisgyrchiant newydd

15 Mehefin 2016

LIGO ganfod signal o don ddisgyrchiant "anhygoel o wan" wrth i ddau dwll du uno

Rorschach image

Blog iechyd meddwl

14 Mehefin 2016

Y Brifysgol yn lansio blog newydd i gynnig trafodaeth adeiladol am faterion iechyd meddwl

Composite image of UK and EU flag

Newid er gwaeth, nid er gwell

14 Mehefin 2016

Cardiff University-led research shows eurosceptic regions have most to lose from EU withdrawal

Former Vice-Chancellor Sir David Grant

Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

13 Mehefin 2016

Cydnabyddiaeth i gymuned y Brifysgol am gyfraniadau eithriadol

Cover of the 2015 Annual Review

Edrych yn ôl ar y flwyddyn Brifysgol

9 Mehefin 2016

Uchafbwyntiau 2015 yn yr Adolygiad Blynyddol