Ewch i’r prif gynnwys

2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Teacher

Y Cymry'n Feistri mewn Ymarfer Addysgol

12 Gorffennaf 2016

Diwrnod graddio carfan gyntaf y radd Meistr mewn Ymarfer Addysgol

Alcohol

Gallai cynnydd bychan mewn treth ar alcohol arwain at 6,000 yn llai o ymweliadau brys ag ysbytai mewn cysylltiad â thrais

12 Gorffennaf 2016

Gallai diwygio'r system dreth yng Nghymru a Lloegr fod yn fwy effeithiol na phennu isafswm ar unedau alcohol

Nigel Owens - Honorary Fellow

Grŵp dethol i dderbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd

11 Gorffennaf 2016

Rhestr o fri yn cael cydnabyddiaeth am gyfraniad rhagorol yn eu meysydd

Richard Catlow

Gwyddonydd o Gaerdydd yn cael ei ethol yn Ysgrifennydd Tramor y Gymdeithas Frenhinol

8 Gorffennaf 2016

Yr Athro Richard Catlow wedi'i ethol ar gyfer swydd nodedig

STEM Live!

STEM - Yn Fyw!

8 Gorffennaf 2016

Disgyblion chweched dosbarth o bob cwr o dde Cymru yn heidio i'r Brifysgol ar gyfer digwyddiad gwyddoniaeth rhyngweithiol

Students outside the Glamorgan Building

Graddedigion yn parhau i fod ymysg y rhai mwyaf cyflogadwy yn y DU

7 Gorffennaf 2016

94% mewn swydd, yn astudio, neu'n gweithio ac yn astudio, ymhen chwe mis ar ôl graddio

Welsh Baccalaureate Conference

Cynhadledd Athrawon Bagloriaeth Cymru

7 Gorffennaf 2016

Datblygu sgiliau a hyder athrawon

Marching

Cynnal lluoedd wrth gefn y fyddin yn y dyfodol

7 Gorffennaf 2016

Galw am welliannau pellach mewn recriwtio, cadw a hyfforddi Lluoedd Wrth Gefn y Fyddin

Confident Futures

Y Brifysgol yn croesawu'r rhai sy'n gadael gofal

6 Gorffennaf 2016

Ysgol haf yn rhoi blas ar fywyd yn y brifysgol i'r rhai sy'n gadael gofal

Ovary Cancer

Manteision ac anfanteision gwybodaeth am ganser yr ofari

6 Gorffennaf 2016

Angen rhoi mwy o arweiniad am ddewisiadau posibl i fenywod sydd mewn perygl o gael canser yr ofari.