Ewch i’r prif gynnwys

2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

cancer

Canlyniadau treial pwysig yn y DU ar gyfer trin canser y prostad

16 Medi 2016

Monitro canser y prostad yn cynnig yr un tebygolrwydd i oroesi â chael llawdriniaeth neu radiotherapi dros 10 mlynedd

glamorgan archives

Ysbrydoli pobl ifanc

15 Medi 2016

Prosiect Partneriaeth Ysgolion yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddylunio eu lleoliad gwaith eu hunain

school

Ymgais i wella ansawdd dysgu

15 Medi 2016

Bydd disgyblion ac ysgolion yng Nghymru yn elwa ar waith ymchwil

Senedd Building in Cardiff Bay

Llywodraeth Cymru'n wynebu penderfyniadau anodd gyda'r gyllideb

14 Medi 2016

Adroddiad a gomisiynwyd gan Wasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 yn ystyried yr heriau sy'n wynebu Llywodraeth Cymru

diabetes

Sut gall microbau'r perfeddyn achosi diabetes math 1

14 Medi 2016

Astudiaeth newydd yn edrych ar y cysylltiad rhwng microbau'r perfeddyn a diabetes math 1

pupils

Canfyddiadau disgyblion ac athrawon o addysgu

14 Medi 2016

Gwahaniaeth mawr rhwng y naill ochr wedi dod i'r amlwg

drunk

Barnu lefelau meddwdod

13 Medi 2016

Ymddengys bod eich canfyddiad o ran pa mor feddw yr ydych yn dibynnu ar y rhai sydd o'ch cwmpas

GMM

Moddion rhyfeddol

13 Medi 2016

Gwyddonwyr Caerdydd yn ail-greu golygfa enwog o ‘George’s Marvellous Medicine’.

UK index

Mynegai Cystadleurwydd y DU

12 Medi 2016

Llundain a Dyffryn Tafwys yw economïau mwyaf cystadleuol y DU

google

Cemegwyr Prifysgol Caerdydd yn arddangos eu gwaith yn Google

12 Medi 2016

Experts from the Cardiff Catalysis Institute present their work at annual science conference