Ewch i’r prif gynnwys

2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Bottles of alcohol lined up

Lansio ap ‘Un Ddiod Un Clic’

3 Mawrth 2015

Mae ap symudol newydd wedi cael ei lansio i wneud i’r cyhoedd yng Nghymru oedi ac ystyried faint o alcohol maen nhw’n ei yfed.

Coleg Cymrag Staff

Grant o dros £30,000 i staff cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd

2 Mawrth 2015

Mae aelodau o'r staff wedi cael eu dyfarnu dros £ 30,000

Main Building

Cardiff unlocks £13m for innovative research

27 Chwefror 2015

Cardiff University has been awarded nearly £13m (€15.8m) to develop research that benefits science and society.

European Union flag

Datgelu agweddau Cymry tuag at aelodaeth yr UE

27 Chwefror 2015

Arolwg newydd yn dangos mai ychydig o Gymry sy’n credu bod Cymru’n elwa ar aelodaeth yr UE, ar ôl blynyddoedd o gyllid Ewropeaidd sylweddol

Students at a Business School event

Arweinwyr busnes y dyfodol

24 Chwefror 2015

Digwyddiad yn ysbrydoli pobl ifanc yn Ysgol Fusnes Caerdydd

Myfyrwyr yn dal y cardiau San Ffolant a gyflwynwyd i aelodau'r cynulliad.

Rhoi terfyn ar ddiwylliant o berthnasoedd camdriniol

24 Chwefror 2015

Mae angen addysg perthnasoedd iach gorfodol

Butterflies with Bokeh effect

Effaith Pili Pala ac efelychiad cyfrifiadurol yn paratoi’r ffordd ar gyfer rhagfynegi clefyd y galon

20 Chwefror 2015

Mae gwyddonwyr o’r Ysgol Feddygol yn archwilio ffyrdd newydd o ragweld afiechyd flynyddoedd cyn i symptomau ymddangos.

Siemens MR scanner

Sefydlu’r Brifysgol fel y ‘Brif Ganolfan Niwroddelweddu Ewropeaidd’

19 Chwefror 2015

Mae’r Brifysgol wedi cadarnhau ei chynlluniau i ddefnyddio uwch-dechnoleg delweddu MR o fewn Canolfan newydd Prifysgol Caerdydd ar gyfer Delweddu Ymchwil i’r Ymennydd.

Journalist Peter Greste

Nid yw newyddiaduraeth yn drosedd

18 Chwefror 2015

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnal darlith gan newyddiadurwr Al-Jazeera, Peter Greste, i fyfyrwyr ac aelodau staff ddydd Gwener 20 Chwefror 2015.

Dr John Davies

Dr John Davies (1938 - 2015)

17 Chwefror 2015

Teyrnged i hanesydd enwog a graddedig y Brifysgol, Dr John Davies, a fu farw oed 76