Ewch i’r prif gynnwys

2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Fullbright students in Cardiff

Cymru yn croesawu myfyrwyr o’r Unol Daleithiau

26 Mehefin 2015

Wyth myfyriwr dawnus yn ymweld â Chymru i astudio diwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a thirwedd y genedl

Crowd show at Tafwyl festival

Carreg filltir sylweddol i Tafwyl

26 Mehefin 2015

Noddir y digwyddiad celfyddydol a diwylliannol gan y Brifysgol

Jenny Kitzinger

Ymchwilydd y Brifysgol yn cipio gwobr fawreddog

25 Mehefin 2015

Mae athro o Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd wedi ennill gwobr fawreddog am ei gwaith ymchwil i brofiadau teuluoedd o gyflyrau coma, diymateb a lled-anymwybodol.

Students at computer

Prosiect Phoenix yn rhoi hwb i sgiliau astudio

25 Mehefin 2015

Un o brosiectau ymgysylltu blaenllaw’r Brifysgol yn helpu i wella sgiliau ymhlith myfyrwyr yn Namibia

Wind Turbines

Carreg filltir allweddol mewn ymchwil carbon-isel

24 Mehefin 2015

Rhaglen gwerth miliynau o bunnoedd yn rhoi Cymru ar flaen y gad ym maes technoleg garbon isel ym Mhrydain

Prof Kevin Morgan

Mynd i'r afael â gordewdra

24 Mehefin 2015

Arbenigwr bwyd cynaliadwy yn dadlau y gallai clefyd sy'n gysylltiedig â deiet lethu'r GIG.

Prof Kevin Morgan

Pam mae angen mwy o dimau busnes llwyddiannus ar Gymru

23 Mehefin 2015

Mae ar Gymru angen mwy o dimau busnes llwyddiannus i sbarduno twf ledled y wlad, yn ôl arbenigwr arloesedd blaenllaw o Brifysgol Caerdydd.

Karen Holford with formula 1 car

Ennyn brwdfrydedd ar gyfer gwyddoniaeth a pheirianneg

23 Mehefin 2015

Yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, yn cyflwyno ei huchelgais i annog mwy o fenywod ym maes peirianneg.

Boy with piece of flint

Cloddio Caerdydd

22 Mehefin 2015

Bydd y gymuned leol yn cloddio'n ddyfnach i 6,000 blwyddyn o hanes Caerdydd.

UEB members sat in 2 rows looking at camera

THELMAs 2015

22 Mehefin 2015

Uwch-dîm rheoli'n cael ei 'ganmol i'r cymylau' yng Ngwobrau Times Higher Education.