Ewch i’r prif gynnwys

2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Crowd show at Tafwyl festival

Carreg filltir sylweddol i Tafwyl

26 Mehefin 2015

Noddir y digwyddiad celfyddydol a diwylliannol gan y Brifysgol

Fullbright students in Cardiff

Cymru yn croesawu myfyrwyr o’r Unol Daleithiau

26 Mehefin 2015

Wyth myfyriwr dawnus yn ymweld â Chymru i astudio diwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a thirwedd y genedl

Jenny Kitzinger

Ymchwilydd y Brifysgol yn cipio gwobr fawreddog

25 Mehefin 2015

Mae athro o Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd wedi ennill gwobr fawreddog am ei gwaith ymchwil i brofiadau teuluoedd o gyflyrau coma, diymateb a lled-anymwybodol.

Students at computer

Prosiect Phoenix yn rhoi hwb i sgiliau astudio

25 Mehefin 2015

Un o brosiectau ymgysylltu blaenllaw’r Brifysgol yn helpu i wella sgiliau ymhlith myfyrwyr yn Namibia

Prof Kevin Morgan

Mynd i'r afael â gordewdra

24 Mehefin 2015

Arbenigwr bwyd cynaliadwy yn dadlau y gallai clefyd sy'n gysylltiedig â deiet lethu'r GIG.

Wind Turbines

Carreg filltir allweddol mewn ymchwil carbon-isel

24 Mehefin 2015

Rhaglen gwerth miliynau o bunnoedd yn rhoi Cymru ar flaen y gad ym maes technoleg garbon isel ym Mhrydain

Prof Kevin Morgan

Pam mae angen mwy o dimau busnes llwyddiannus ar Gymru

23 Mehefin 2015

Mae ar Gymru angen mwy o dimau busnes llwyddiannus i sbarduno twf ledled y wlad, yn ôl arbenigwr arloesedd blaenllaw o Brifysgol Caerdydd.

Karen Holford with formula 1 car

Ennyn brwdfrydedd ar gyfer gwyddoniaeth a pheirianneg

23 Mehefin 2015

Yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, yn cyflwyno ei huchelgais i annog mwy o fenywod ym maes peirianneg.

UEB members sat in 2 rows looking at camera

THELMAs 2015

22 Mehefin 2015

Uwch-dîm rheoli'n cael ei 'ganmol i'r cymylau' yng Ngwobrau Times Higher Education.

Boy with piece of flint

Cloddio Caerdydd

22 Mehefin 2015

Bydd y gymuned leol yn cloddio'n ddyfnach i 6,000 blwyddyn o hanes Caerdydd.