Ewch i’r prif gynnwys

2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

cystic fibrosis

Profion cyflymach ar gyfer heintiau'r ysgyfaint

27 Gorffennaf 2015

Datblygiad pwysig cyntaf gwyddonwyr mewn 50 mlynedd o ran canfod heintiau ffibrosis yr ysgyfaint ar fin trawsnewid miloedd o fywydau.

Gold Bars

'Rhuthr Aur' newydd

26 Gorffennaf 2015

Cynhadledd yn nodi pŵer y metel gwerthfawr i lanhau’r byd.

Jane Hutt with builders at CUBRIC

Hwb o £4.5m gan yr UE i CUBRIC

24 Gorffennaf 2015

The EU funds through Welsh Government will support the construction works of the new £44m facility on the Innovation Campus at Maindy Road.

Fighting Cancer Together

Caerdydd yn dod ag arbenigwyr canser o'r DU a Tsieina ynghyd

17 Gorffennaf 2015

Mae'r Gynhadledd Canser Ryngwladol "yn gyfle pwysig i adnewyddu ein hymdrechion i drechu canser," yn ôl Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.

Solcer House

Tŷ ynni carbon positif 'clyfar'

16 Gorffennaf 2015

Dyluniadau ynni effeithlon yn rhoi mwy o ynni i'r grid cenedlaethol

Diana Huffaker

Arwyddo cytundeb i greu canolfan ragoriaeth ar gyfer lled-ddargludyddion cyfansawdd

14 Gorffennaf 2015

Mae Prifysgol Caerdydd wedi arwyddo cytundeb gyda chwmni waffer lled-ddargludo blaenllaw IQE

Sam Warburton

Grŵp dethol i dderbyn Cymrodoriaethau Anrhydedd

13 Gorffennaf 2015

Mae chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru, darlledwraig enwog, nofelydd Prydeinig sydd wedi ennill sawl gwobr ac un o entrepreneuriaid mwyaf llwyddiannus manwerthu yn y DU ymysg y rhai gaiff eu hanrhydeddu yn ei seremonïau graddio blynyddol yr wythnos yma (13 - 17 Gorffennaf, 2015).

The official signing of a major partnership agreement between Wales’s top ranked university and Belgium’s largest university

Trafodaeth arloesi Caerdydd gyda phrifysgol fwyaf Gwlad Belg

10 Gorffennaf 2015

Ddoe, cafodd cytundeb partneriaeth arwyddocaol rhwng Prifysgol orau Cymru a phrifysgol fwyaf Gwlad Belg ei gadarnhau'n swyddogol, a chafwyd trafodaeth ymhlith gwleidyddion a chynrychiolwyr addysg uwch i nodi'r achlysur.

e-cigarettes2

Briffio Aelodau'r Cynulliad am e-sigaréts

9 Gorffennaf 2015

Mae academydd o Brifysgol Caerdydd wedi briffio Aelodau'r Cynulliad am dueddiadau pobl ifanc yng Nghymru o ran defnyddio e-sigaréts

Grangetown houses

Dathlu ein cymuned

9 Gorffennaf 2015

Hybu iechyd a lles yn Butetown, Riverside a Grangetown