Ewch i’r prif gynnwys

2012

Improving violence victims’ mental health

11 Gorffennaf 2012

Cardiff experts develop new guidance to help victims.

Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais

11 Gorffennaf 2012

Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion wedi cyhoeddi canllaw newydd a ddatblygwyd gan arbenigwyr yng Nghaerdydd i wella’r canlyniadau iechyd meddwl ar gyfer pobl yr effeithiwyd arnynt gan drais.

Gwobrau Archaeolegol Prydain

11 Gorffennaf 2012

Mae llyfr yn amlinellu techneg dyddio newydd ar gyfer astudio Prydain Neolithig yn fwy cywir wedi cael cydnabyddiaeth yng Ngwobrau Archaeoleg Prydain.

Welsh pupils alongside Chinese classmates

10 Gorffennaf 2012

Mae disgyblion ysgolion cynradd o Gaerdydd wedi bod yn eistedd wrth cyd-ddisgyblion newydd mewn ysgol yn Chongqing er mwyn cael gwersi mewn iaith a diwylliant Tsieina, drwy garedigrwydd Sefydliad Confucius y Brifysgol.

Lansio Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru

10 Gorffennaf 2012

Mae canolfan hyfforddiant a arweinir gan y Brifysgol ar gyfer datblygu gwyddonwyr cymdeithasol y dyfodol wedi ei lansio’n swyddogol gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC.

Newyddiaduriaeth Ddigidol

10 Gorffennaf 2012

Mae ymchwil blaengar sy’n canolbwyntio ar natur newidiol newyddiaduriaeth yn yr oes ddigidol am gael ei dwyn ynghyd mewn cyfnodolyn newydd a adolygir gan gymheiriaid sy’n cael ei lansio gan athro ym Mhrifysgol Caerdydd.

Lleddfu poen cronig

9 Gorffennaf 2012

Mae meddygon teulu ac ymarferwyr gofal sylfaenol yn cael cynnig cyfle i ennill sgiliau newydd i’w galluogi i nodi a chynorthwyo cleifion mewn poen cronig yn well, diolch i hwb ariannol o £250,000 gan y Brifysgol.

Cyflymu ymchwil i Glefyd Huntington

6 Gorffennaf 2012

Cafodd celloedd ymennydd dynol sy’n dangos nodweddion Clefyd Huntington eu datblygu, gan agor llwybrau ymchwil newydd ar gyfer trin yr anhwylder angheuol.

Arbed prosiect sy’n methu

5 Gorffennaf 2012

Mae arbenigwyr busnes wedi dangos sut mae modd arbed prosiect sy’n methu, mewn digwyddiad diweddar a drefnwyd gan y Tîm Datblygiad Proffesiynol yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes.

Llwyddiant Stonewall

4 Gorffennaf 2012

Cardiff is one of only seven universities who have achieved top marks in a Stonewall checklist for assessing how supportive universities are for lesbian, gay and bisexual prospective students.