Ewch i’r prif gynnwys

2012

Dr Jewell looks back

17 Gorffennaf 2012

Wales’ Chief Medical Officer reflects on six years in the post.

Literary Success

16 Gorffennaf 2012

Mae hunangofiant a ysgrifennwyd gan un o academyddion Prifysgol Caerdydd wedi ennill y wobr ffeithiol greadigol yng Ngwobrau Llyfr y Flwyddyn eleni.

Cymrodoriaethau er Anrhydedd

15 Gorffennaf 2012

Ymhlith y bobl a fydd yn cael eu hanrhydeddu gan y Brifysgol yn ystod y seremonïau graddio blynyddol (16-20 Gorffennaf) mae awdur, darlledydd a chyflwynydd, pennaeth proffesiynol Lluoedd Arfog y DU a'r ferch gyntaf i gael ei phenodi'n farnwr yn yr Uchel Lys.

Olympic role for University physiotherapist

13 Gorffennaf 2012

A Cardiff University physiotherapist has been selected to join the army of volunteers who will be working at the London 2012 Olympic and Paralympic Games.

Ar y sgrin

13 Gorffennaf 2012

Bydd seremonïau graddio dosbarth 2012 yn cael eu darlledu'n fyw yng nghanol y ddinas a bydd bythau fideo o amgylch y campws yn helpu i gipio awyrgylch y diwrnod. Darganfyddwch sut gallwch ddilyn y seremonïau graddio o'ch cyfrifiadur.

Byddwch yn rhan o Seremoni Raddio

13 Gorffennaf 2012

Mae wythnos raddio 2012 ar fin dechrau a bydd 7000 o fyfyrwyr yn graddio mewn 13 o seremonïau yn ystod y pum diwrnod nesaf. Bydd 19,000 aelod o'u teuluoedd a'u ffrindiau'n cael eu croesawu i Gaerdydd i ymuno yn y dathliadau.

Tu ôl i'r Llen yn y Seremoni Raddio

13 Gorffennaf 2012

Sut deimlad yw cerdded ar lwyfan Neuadd Dewi Sant? Ble mae'r lleoliad gorau ar gyfer cael tynnu eich llun? Sut mae gwisgo'r gwn graddio?

Cymunedau’r dyfodol

13 Gorffennaf 2012

Cardiff students have helped residents in Bristol anticipate and shape their future by exploring potential planning applications and development schemes.

Ysgol Haf yn taro tant â myfyrwyr

13 Gorffennaf 2012

Mae myfyrwyr sy’n astudio mathemateg a gwyddoniaeth Safon Uwch ac Uwch yr Alban wedi dod i Brifysgol Caerdydd i fynychu Ysgol Haf Sefydliad Sgiliau Electronig y DU yr wythnos hon.

Gwobr gynaliadwyedd ar gyfer Adeilad Hadyn Ellis

12 Gorffennaf 2012

Mae Adeilad Hadyn Ellis newydd y Brifysgol, sy’n cael ei adeiladu ym Mharc y Maendy, wedi ennill gwobr bwysig am ei gynaliadwyedd.