Ewch i’r prif gynnwys

2012

Helo a Hwyl fawr

13 Awst 2012

Yr Athro Roger Scully yw'r aelod newydd o staff Canolfan Llywodraethiant Cymru. Yma, mae’n dweud wrth Blas am ei hoff leoliad ar y campws a'r hyn y byddai'n ei wneud pe na fyddai'n gweithio yng Nghaerdydd.

Stonewall Leadership Programme 2012 – Call for Applications

13 Awst 2012

Rhaglen Arweinyddiaeth Stonewall yw'r unig gwrs yn y DU sydd wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer arweinwyr talentog lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Eleni, mae'r Brifysgol yn awyddus i ariannu dau aelod o staff i fynychu'r Rhaglen. Yma, mae'r Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-ganghellor, Staff ac Amrywiaeth yn dweud mwy wrthym am y cyfle.

Clirio 2012: Popeth yn glir?

13 Awst 2012

Wrth i filoedd o fyfyrwyr Safon Uwch aros yn eiddgar am eu canlyniadau, mae Pennaeth Recriwtio Israddedigion y Brifysgol, Dave Roylance, yn ateb rhai o gwestiynau Blas ar y system Glirio eleni.

Siarter y Myfyrwyr

13 Awst 2012

Yr Athro Stephen Denyer, Cadeirydd Grŵp Datblygu Siarter y Myfyrwyr, yn rhoi cipolwg i'n Siarter Myfyrwyr newydd a'r hyn mae'n ei olygu i Brifysgol Caerdydd a'i myfyrwyr.

Menter Ensym

7 Awst 2012

Cwmni deillio newydd o Ysgol y Biowyddorau yw’r cwmni portffolio diweddaraf i fod yn rhan o gwmni masnacheiddio’r brifysgol, Fusion IP.

Trysor cudd

6 Awst 2012

Mae prosiect newydd gan Brifysgol Caerdydd yn ceisio darganfod mwy am hanes un o drysorau cudd Gwynedd.

Improving doctors' well being

6 Awst 2012

A new university collaboration which aims to improve the health and wellbeing of doctors in Wales has been unveiled.

Bwyta Byrbrydau a BMI

3 Awst 2012

Mae ymchwil newydd wedi canfod bod bwyta byrbrydau a BMI wedi’u cysylltu â gweithgarwch yr ymennydd a hunanreolaeth.

Green energy solutions

1 Awst 2012

Mae Fusion IP, cwmni masnacheiddio’r brifysgol sy’n troi ymchwil y brifysgol yn fusnes, wedi cyhoeddi cwmni portffolio newydd, Fault Current Limited ("FCL"), a ffurfiwyd o dan ei gytundeb cyfyngol â Phrifysgol Caerdydd.

Creu dyfodol gwell

1 Awst 2012

Bydd egin beirianwyr yn cael y cyfle i ddylunio ac adeiladu eu tyrbin gwynt eu hunain wrth i Brifysgol Caerdydd fynd â’i gwaith i’r gymuned yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2012.