Ewch i’r prif gynnwys

2012

University’s starring role

31 Awst 2012

Time Lord fans keep your eyes peeled for some familiar locations in the latest series of Doctor Who. In addition to filming on campus earlier in the year, the team behind the hit BBC One series were back at Cardiff University recently putting the final touches to the Christmas Special.

Woman digging in an archaeological trench at Ham Hill

Bryngaer yr Oes Haearn yn datgelu ei chyfrinachau

30 Awst 2012

Mae cloddiadau ym mryngaer gynhanesyddol fwyaf Prydain wedi rhoi cipolwg i archeolegwyr o brifysgolion Caerdydd a Chaergrawnt ar sut beth oedd bywyd yn y gaer dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Careers and employability support

23 Awst 2012

Cardiff University’s recent graduation celebrations blended the enthusiasm and exuberance of some 5,000 graduates with the spectacle of degree ceremonies in St David’s Hall.

Amodau gwarthus y diwydiant llongau’n cael eu datgelu

23 Awst 2012

Mae fersiwn wedi’i diweddaru o waith clasurol Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, yn amlygu hyfforddiant gwael, criwiau rhy fach, oriau hir a blinder yn y diwydiant llongau rhyngwladol modern.

Ymddygiad er lles yr amgylchedd

21 Awst 2012

Bu’r Athro Greg Maio a thîm o ymchwilwyr o’r Ysgol Seicoleg yn asesu canlyniadau dweud wrth bobl am fanteision ariannol rhannu ceir ac effaith hynny ar gyfraddau ailgylchu.

Myfyriwr o New Delhi yn ennill Ysgoloriaeth y Jiwbilî

20 Awst 2012

Bydd Ms Udita Bhalla, ysgolhaig o New Delhi yn India, yn ymuno ag Ysgol Fusnes Caerdydd ym mis Medi i gyflawni MBA gydag ysgoloriaeth lawn a ddyfarnwyd gan y Cyngor Prydeinig.

Lluniau o lewpard ac arth

17 Awst 2012

Mae lluniau prin o lewpard brith Sunda ac arth Malaia wedi’u tynnu gan Ganolfan Maes Danau Girang, sy’n cael ei rhedeg gan Ysgol y Biowyddorau yn Borneo.

High flying students

16 Awst 2012

Outstanding students are set to enrol at the University after receiving their A-Level results today, continuing Cardiff’s record of attracting high-flying undergraduates.

Ymgais record y byd Tuk Tuk

15 Awst 2012

Mae myfyriwr gradd o Brifysgol Caerdydd, a helpodd sefydlu The Tuk Tuk Educational Trust, wedi cychwyn ar gymal y DU o daith o gwmpas y byd i hybu a hyrwyddo addysg.

Cipolwg yn ôl at Seremonïau Graddio 2012

13 Awst 2012

"Graddio yw fy hoff adeg o'r flwyddyn. Dyma'r adeg pan fydd myfyrwyr yn cael cyfle i rannu eu cyraeddiadau" Is-ganghellor, Dr David Grant.