Ewch i’r prif gynnwys

PhD a MPhil

Llongyfarchiadau i chi ar gael cynnig lle ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22. Rydym yn parhau i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Cyn i chi gyrraedd Caerdydd, bydd angen i chi ymrestru ar-lein.

Yn ogystal ag ymrestru ar-lein, bydd cyfres o ddigwyddiadau ymsefydlu hefyd cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 27 Medi 2021. Mae amserlen derfynol y digwyddiadau hyn yn cael ei llunio ar hyn o bryd, ond bydd yn cynnwys cymysgedd o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein, wedi’u rhannu rhwng pynciau ac Ysgolion Academaidd.

Bydd eich amserlen ymsefydlu’n cael ei ebostio atoch gan eich Ysgol cyn pen wythnos i'r digwyddiadau gael ei gynnal. Felly, cadwch lygad am hyn.