Ewch i’r prif gynnwys

Postgraduate enrolment

Yr holl wybodaeth rydych chi ei hangen am ymrestru ar un o’n rhaglenni ôl-raddedigion, gan gynnwys dyddiadau allweddol a manylion cyswllt.

Mae rhaglenni ymsefydlu ysgolion ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24 yn cael eu cynllunio ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth ynghylch pryd a ble y bydd eich cyfnod sefydlu yn yr ysgol yn cael ei gynnal.

Cyrsiau

Fferylliaeth Glinigol (MSc/PGDip/PGCert)

Gwybodaeth am ymrestru ar gyfer Fferylliaeth Glinigol.

Ymchwil Glinigol (MSc/PgDip)

Manylion ymrestru ar gyfer Ymchwil Clinigol ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod.

Cwrs Rhagnodi’n Annibynnol i Fferyllwyr (PgCert)

Manylion cyswllt i ymrestru ar y cwrs ôl-raddedig.

Bioleg Canser a Therapiwteg (MSc)

Manylion ymrestru ar gyfer Bioleg Canser a Therapiwteg ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod.