Ewch i’r prif gynnwys

Cofrestru i israddedigion

Llongyfarchiadau i chi ar gael cynnig lle ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22. Rydym yn parhau i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Cyn i chi gyrraedd Caerdydd, bydd angen i chi ymrestru ar-lein.

Yn ogystal ag ymrestru ar-lein, bydd cyfres o ddigwyddiadau ymsefydlu hefyd cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 27 Medi 2021. Mae amserlen derfynol y digwyddiadau hyn yn cael ei llunio ar hyn o bryd, ond bydd yn cynnwys cymysgedd o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein, wedi’u rhannu rhwng pynciau ac Ysgolion Academaidd.

Bydd eich amserlen ymsefydlu’n cael ei ebostio atoch gan eich Ysgol cyn pen wythnos i'r digwyddiadau gael ei gynnal. Felly, cadwch lygad am hyn.

Cysylltu â ni

Cyfeiriwch bob ymholiad i jomecstudentsupport@caerdydd.ac.uk.