Ewch i’r prif gynnwys

Ymsefydlu israddedig

Gwybodaeth ymsefydlu i fyfyrwyr Blwyddyn 1 Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd 2021.

Llongyfarchiadau ar gael cynnig lle ym Mhrifysgol Caerdydd!  Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi!

Yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd (EARTH), rydym wrth ein bodd yn eich croesawu i'r campws ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22. Rydych chi wedi gwneud mor dda i gyrraedd y pwynt yma ac rydym yn edrych ymlaen at ddod i'ch adnabod a gweithio ochr yn ochr â chi yn ystod eich amser yma.

I’ch helpu i fwrw gwreiddiau i mewn i fywyd fel myfyriwr, rydym yn cynllunio gweithgareddau ymsefydlu lle cewch y cyfle i ddod i adnabod staff a myfyrwyr eraill yn yr Ysgol. Byddwch yn casglu eich cit ddydd Gwener 1 Hydref a chynhelir cyfres o ddigwyddiadau ymsefydlu yn ystod yr wythnos yn dechrau 4 Hydref 2021.

Bydd angen i bob myfyriwr blwyddyn 1 newydd gasglu'r pecyn ar gyfer eu hastudiaethau:

Ddydd Gwener 1 Hydref yn y Prif Adeilad, Plas y Parc, CF10 3AT, ystafell 0.02

Llawr gwaelod, i'r chwith y tu mewn i brif fynedfa Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr. Mae'r brif fynedfa ger y prif faes parcio, sydd gyferbyn â Chanolfan Bywyd y Myfyrwyr.

I reoli niferoedd, dewch ar yr adegau canlynol, pan fydd Jen a Katie yn edrych ymlaen at gwrdd â chi (Katie Dobbie, Technegydd Addysgu ar gyfer rhaglenni Daeareg a Geowyddorau, Jen Pinnion - Technegydd Addysgu ar gyfer rhaglenni Daearyddiaeth):

10:00 Myfyrwyr ar raglenni Daeareg
10:20Myfyrwyr ar raglenni Daeareg Fforio
10:40Myfyrwyr ar raglenni Geowyddor yr Amgylchedd
11:00Myfyrwyr ar raglenni Daearyddiaeth Amgylcheddol
11:20Myfyrwyr ar raglenni Daearyddiaeth Forol
11:40Myfyrwyr ar raglenni Daearyddiaeth Ffisegol
12:00Myfyrwyr Gwyddorau Cynaliadwyedd Amgylcheddol

4 Hydref 2021 - 8 Hydref 2021

Gweithgareddau ymsefydlu ysgolion

Rydyn ni'n dechrau wythnos yn hwyrach na'r rhan fwyaf o ysgolion gan ein bod ni’n cynnal gwaith maes preswyl Blwyddyn 2 tua'r adeg honno, sy'n golygu bod llawer o'n staff allan yn y maes, a dydyn ni ddim eisiau eich methu chi!

Mae ymsefydlu yn gyfuniad o sesiynau wyneb yn wyneb, ar-lein ac anghydamserol yn ogystal â sesiynau cydamserol ar-lein.

Sesiwn anghydamserol - byddwch chi’n dysgu pan fydd yn gyfleus i chi. Sesiwn ar-lein fydd hon y gallwch chi ei gwneud pan fydd yn gyfleus i chi.

Sesiwn gydamserol - sesiwn fyw ar-lein. Ewch i'r sesiwn hon ar yr amser a nodir.

Yn y cyfamser, gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau Wythnos y Glas a thaflu eich hun i mewn i bopeth sydd gan Undeb y Myfyrwyr i'w gynnig.  Allwn ni ddim aros i chi ymuno â ni!

Croeso a chyflwyniadau

Bydd eich gweithgaredd cyntaf yn y Prif Adeilad ar Blas y Parc. Bydd Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Ian Hall a'r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Dr Jenny Pike, yn eich croesawu.

AmserLleoliadAr gyfer pa raglenMath o sesiwn
09:00-10:15Ddarlithfa Cemeg fawr, ystafell 1.123Daearyddiaeth Amgylcheddol a Ffisegol Wyneb yn wyneb
10:45-12.15Ddarlithfa Cemeg fawr, ystafell 1.123Daeareg, Daeareg Fforio, Geowyddorau Amgylcheddol, Daearyddiaeth Forol a Gwyddorau Cynaliadwyedd AmgylcheddolWyneb yn wyneb

Eich gradd

Rhagor am eich gradd o ddewis.

AmserLleoliadAr gyfer pa raglenMath o sesiwn
10:45-11.30

Ystafell 0.13, Prif Adeilad

Environmental GeographyWyneb yn wyneb
12:00-12:45

Ystafell 0.13, Prif Adeilad

Physical GeographyWyneb yn wyneb
14:00-14:45

Ystafell 2.14, Prif Adeilad

GeologyWyneb yn wyneb
14:00-14:45

Ystafell 0.65, Prif Adeilad

Exploration GeologyWyneb yn wyneb
14:00-14:45

Ystafell 2.38, Prif Adeilad

Gwyddor Cynaliadwyedd AmgylcheddolWyneb yn wyneb
15:15-16:00

Ystafell 2.03, Prif Adeilad

Daearyddiaeth ForolWyneb yn wyneb
15:15-16:00

Ystafell 2.14, Prif Adeilad

Geowyddor yr AmgylcheddWyneb yn wyneb

Sesiwn Ymsefydlu TG

AmserLleoliadAr gyfer pa raglenMath o sesiwn
10:45-11.30

Ystafell 1.60, Prif Adeilad

Daearyddiaeth FfisegolWyneb yn wyneb
12:00-12:45

Ystafell 1.60, Prif Adeilad

Daearyddiaeth AmgylcheddolWyneb yn wyneb
14:00-14:45

Ystafell 1.60, Prif Adeilad

Daearyddiaeth Forol a Geowyddor yr AmgylcheddWyneb yn wyneb
15:15-16:00

Ystafell 1.60, Prif Adeilad

Daeareg, Daeareg Fforio a Gwyddorau Cynaliadwyedd AmgylcheddolWyneb yn wyneb
AmserSesiwnSession type
16:30-16:45Fideos cwrdd â’r tîmAnghydamserol

Cefnogaeth ar gyfer dysgu

AmserSesiwnMath o sesiwn
09:00-09:30Sesiwn Ymsefydlu’r LlyfrgellAnghydamserol
09:30-10:00Sesiwn Holi ac Ateb Ymsefydlu’r LlyfrgellCydamserol
10:15-10:45Asesiad ac adborthAnghydamserol
10:45-11:15Asesiadau ac adborth - sesiwn holi ac atebCydamserol
11:30-12:45Cyflwyniad i DiwtorialauCydamserol
12:45-13.30Cinio 
13:30-14:00Llais y myfyrwyrCydamserol
14:00-14:30Cyflwyniad i FentoraCydamserol
14:30-14:45Fideo mentoraAnghydamserol
14:45-15:00Sesiwn fentoraCydamserol
15:15-16:45Cydraddoldeb, Amrywiaeth a ChynwysoldebCydamserol

Cyfleusterau

AmserSesiwnMath o sesiwn
09:00-09:30Dysgu Digidol yn yr YsgolAnghydamserol
09:45-10:15Iechyd a DiogelwchAnghydamserol
10:15-10:45Iechyd a Diogelwch - sesiwn holi ac atebCydamserol
11:00-11:30Taith o gwmpas yr adeiladAnghydamserol
11:45-12:15Gwaith maes yn yr YsgolCydamserol
12:15-13:30Cinio 
13:30-16:45Clybiau a phrynhawn chwaraeon

Gwaith maes

AmserSesiwnMath o sesiwn
09:00-12.15Gwaith maes Arfordir Treftadaeth Morgannwg - Grŵp A, B, C a DWyneb yn wyneb
12:15-13:30Cinio 
13:30-16:45Gwaith maes Arfordir Treftadaeth Morgannwg - Grŵp A, B, C a DWyneb yn wyneb

Field work

AmserSesiwnMath o sesiwn
09:00-12.15Gwaith maes Arfordir Treftadaeth Morgannwg - Grŵp E, F, G a HWyneb yn wyneb
12:15-13:30Cinio 
13:30-16:45Gwaith maes Arfordir Treftadaeth Morgannwg - Grŵp E, F, G a HWyneb yn wyneb

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd: Ymholiadau cyffredinol