Ewch i’r prif gynnwys

Ymsefydlu ar gyfer israddedigion

Myfyrwyr newydd - cyn ymsefydlu

Cyn ymsefydlu, cwblhewch y tasgau canlynol:

- (Fel arall, mae modd gosod y cleient gan ddefnyddio Zenworks/Cardiff Apps)

Teithiau tywys o amgylch Abacws

Rydym hefyd yn bwriadu cynnig cyfle i ymweld ag Abacws (cartref newydd yr ysgol) yn ystod yr wythnos. Cadwch lygad ar eich ebyst gan y Brifysgol i gael rhagor o fanylion am hyn.

Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu yn y sesiwn Groeso.

Wythnos ymsefydlu 27 Medi - 1 Hydref 2021

Ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau Blwyddyn 1 ar y rhaglenni canlynol:

  • BSc Cyfrifiadureg
  • BSc Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg
  • BSc Cyfrifiadureg gyda Chyfrifiadura Gweledol
  • BSc Cyfrifiadureg gyda Chyfrifiadura Perfformiad Uchel
  • MSci Cyfrifiadureg

(Gan gynnwys yr holl raglenni Blwyddyn mewn Diwydiant a rhaglenni Blwyddyn Dramor)

DiwrnodAmserGweithgaredd
Dydd Llun 27 Medi09:30am

(Dewisol) Cyfarfod Zoom

Mae hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn o ran eu gosodiadau Zoom cyn y prif gyflwyniadau.

Dolen Zoom Cyfrinair: 681897

Dydd Llun 27 Medi10:00am

Croeso

Yr Athro Stuart Allen, Pennaeth yr Ysgol

Dr. Martin Chorley, Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu

Dolen Zoom Cyfrinair: 574052

Dydd Llun 27 Medi10:30am

Croeso gan diwtor Blwyddyn 1

Dr Alia Abdelmoty

Bydd y digwyddiad hwn sy’n benodol i’r flwyddyn yn rhoi trosolwg o'r flwyddyn i chi, yn rhoi gwybodaeth bwysig y mae angen i chi ei gwybod, ac yn rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill yn ystod yr wythnos.

Dolen Zoom Cyfrinair: 574052

Yn ystod yr wythnos

Dyddiadau ac amseroedd dros dro yw'r rhain ar hyn o bryd a byddant yn cael eu cadarnhau yn y sesiwn groeso.  Efallai y bydd rhagor o sesiynau yn cael eu hychwanegu a/neu eu newid i fod yn rhai wyneb yn wyneb.

DyddiadAmserGweithgaredd
Dydd Llun 27 Medi14:30pm

Cyfarfod â'ch mentor myfyriwr

Dolen Zoom Cyfrinair: 454990

Dydd Iau 30 MediI’w gadarnhauDod i adnabod y systemau ar-lein

Wythnos ymsefydlu 27 Medi - 1 Hydref 2021

Ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau Blwyddyn 1 ar y rhaglen ganlynol:

  • BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

Cwblhewch y tasgau ymrestru fel yr amlinellwyd uchod. Bydd angen eich cerdyn adnabod arnoch i gasglu eich gliniadur, felly dylech ei gasglu cyn gynted â phosibl.

Dydd Llun 27 Medi - Casglu eich gliniadur

Dylech archebu slot i gasglu eich gliniadur o Ystafell Turing yn Adeiladau'r Frenhines ddydd Llun 27 Medi. Bydd hyn yn eich galluogi i ddefnyddio eich gliniadur ar gyfer y digwyddiadau ymsefydlu ar-lein sy'n dechrau ddydd Mawrth 29ain ac yn parhau drwy'r wythnos.

Cliciwch yma i archebu eich slot casglu

Ni fydd y system unffordd ar waith, ond dylech ddefnyddio'r fynedfa drwy'r maes parcio ar West Grove a’r allanfa ar Heol Casnewydd. Darllenwch y dudalen Iechyd a Diogelwch Coronafeirws ar y fewnrwyd a’r canllawiau ar orchudd wyneb cyn ei gasglu.

Dyddiad

Amser

Gweithgaredd

Dydd Mawrth 28 Medi

09:30am

(Dewisol) Cyfarfod Zoom

Mae hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn o ran eu gosodiadau Zoom cyn y prif gyflwyniadau.

Dolen Zoom Cyfrinair: 396611

Dydd Mawrth 28 Medi

10:00am

Croeso

Yr Athro Stuart Allen, Pennaeth yr Ysgol

Dr. Martin Chorley, Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu

Dolen Zoom Cyfrinair: 469711

Dydd Mawrth 28 Medi

10.30am

Blwyddyn 1 - croeso gan y tiwtor

Bydd y digwyddiadau hyn sy’n benodol i’r flwyddyn yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau eraill sydd wedi eu cynllunio ar gyfer yr wythnos.

Dr James Osbourne

Blwyddyn 1 Dolen Zoom Cyfrinair: 507538

Yn ystod yr wythnos

Dyddiadau ac amseroedd dros dro yw'r rhain ar hyn o bryd a byddant yn cael eu cadarnhau yn y sesiwn groeso.  Efallai y bydd rhagor o sesiynau yn cael eu hychwanegu a/neu eu newid i fod yn rhai wyneb yn wyneb.

Dyddiad

Amser

Gweithgaredd

Dydd Mawrth 28 Medi

14:30pm

Cyfarfod â'ch mentor myfyriwr

Dolen Zoom Cyfrinair: 503581

Dydd Gwener 1 Hydref

I’w gadarnhau

Dod i adnabod y systemau ar-lein