Ewch i’r prif gynnwys

Ymsefydlu ôl-raddedig

Myfyrwyr newydd - cyn ymsefydlu

Cyn ymsefydlu, cwblhewch y tasgau canlynol:

- (Fel arall, mae modd gosod y cleient gan ddefnyddio Zenworks/Cardiff Apps)

Teithiau tywys o amgylch Abacws

Rydym hefyd yn bwriadu cynnig cyfle i ymweld ag Abacws (cartref newydd yr ysgol) yn ystod yr wythnos. Cadwch lygad ar eich ebyst gan y Brifysgol i gael rhagor o fanylion am hyn.

Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu yn y sesiwn Groeso.

Wythnos ymsefydlu 27 Medi - 1 Hydref 2021

Ar gyfer myfyrwyr ar y rhaglenni canlynol:

  • MSc Cyfrifiadureg Uwch
  • MSc Deallusrwydd Artiffisial
  • MSc Cyfrifiadura

Cwblhewch y tasgau ymrestru fel yr amlinellwyd uchod. Bydd angen eich cerdyn adnabod arnoch i gasglu eich gliniadur, felly dylech ei gasglu cyn gynted â phosibl.

Dydd Mawrth 28 Medi - Casglu eich gliniadur

Dylech archebu slot i gasglu eich gliniadur o Ystafell Turing yn Adeiladau'r Frenhines ddydd Mawrth 28 Medi. Bydd hyn yn eich galluogi i ddefnyddio eich gliniadur ar gyfer y digwyddiadau ymsefydlu ar-lein sy'n dechrau ddydd Mercher 29ain ac yn parhau drwy'r wythnos.

Cliciwch yma i archebu eich slot casglu

Ni fydd y system unffordd ar waith, ond dylech ddefnyddio'r fynedfa drwy'r maes parcio ar West Grove a’r allanfa ar Heol Casnewydd. Darllenwch y dudalen Iechyd a Diogelwch Coronafeirws ar y fewnrwyd a’r canllawiau ar orchudd wyneb cyn ei gasglu.

DyddiadAmserGweithgaredd
Dydd Mercher 29 Medi09:30am

(Dewisol) Cyfarfod Zoom

Mae hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn o ran eu gosodiadau Zoom cyn y prif gyflwyniadau.

Dolen Zoom Cyfrinair: 755017

Dydd Mercher 29 Medi10:00am

Croeso

Yr Athro Stuart Allen, Pennaeth yr Ysgol

Dr. Martin Chorley, Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu

Dolen Zoom Cyfrinair: 246156

Dydd Mercher 29 Medi10:30am

Croeso gan arweinydd y rhaglen

Bydd y digwyddiadau hyn sy’n benodol i’r rhaglen yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau eraill sydd wedi eu cynllunio ar gyfer yr wythnos.

MSc Cyfrifiadureg Uwch - Dr Xianfang Sun.

Dolen Zoom Cyfrinair: 460192

Dydd Mercher 29 Medi10:30am

Croeso gan arweinydd y rhaglen

Bydd y digwyddiadau hyn sy’n benodol i’r rhaglen yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau eraill sydd wedi eu cynllunio ar gyfer yr wythnos.

MSc Deallusrwydd Artiffisial - Dr Victor Gutierrez Basulto

Dolen Zoom Cyfrinair: 717108

Dydd Mercher 29 Medi10:30am

Croeso gan arweinydd y rhaglen

Bydd y digwyddiadau hyn sy’n benodol i’r rhaglen yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau eraill sydd wedi eu cynllunio ar gyfer yr wythnos.

Cyfrifiadura MSc - Dr Yuhua Li

Dolen Zoom Cyfrinair: 119217

Yn ystod yr wythnos

Dyddiadau ac amseroedd dros dro yw'r rhain ar hyn o bryd a byddant yn cael eu cadarnhau yn y sesiwn groeso.  Efallai y bydd rhagor o sesiynau yn cael eu hychwanegu a/neu eu newid i fod yn rhai wyneb yn wyneb.

DyddiadAmserGweithgaredd
Dydd Iau 30 MediI’w gadarnhauModiwlau Dewisol - Sesiwn Holi ac Ateb

Wythnos ymsefydlu 27 Medi - 1 Hydref 2021

Ar gyfer myfyrwyr ar y rhaglenni canlynol:

  • MSc Peirianneg Meddalwedd
  • MSc Seiberddiogelwch
  • MSc Seiberddiogelwch a Thechnoleg
  • MSc Cyfrifiadura a Rheoli TG

Cwblhewch y tasgau ymrestru fel yr amlinellwyd uchod. Bydd angen eich cerdyn adnabod arnoch i gasglu eich gliniadur, felly dylech ei gasglu cyn gynted â phosibl.

Dydd Mercher 29 Medi - Casglu eich gliniadur

Dylech archebu slot i gasglu eich gliniadur o Ystafell Turing yn Adeiladau'r Frenhines ddydd Mawrth 28 Medi. Bydd hyn yn eich galluogi i ddefnyddio eich gliniadur ar gyfer y digwyddiadau ymsefydlu ar-lein sy'n dechrau ddydd Mercher 29ain ac yn parhau drwy'r wythnos.

Cliciwch yma i archebu eich slot casglu

Ni fydd y system unffordd ar waith, ond dylech ddefnyddio'r fynedfa drwy'r maes parcio ar West Grove a’r allanfa ar Heol Casnewydd. Darllenwch y dudalen Iechyd a Diogelwch Coronafeirws ar y fewnrwyd a’r canllawiau ar orchudd wyneb cyn ei gasglu.

DyddiadAmserGweithgaredd
Dydd Iau 30 Medi09:30am

(Dewisol) Cyfarfod Zoom

Mae hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn o ran eu gosodiadau Zoom cyn y prif gyflwyniadau.

Dolen Zoom Cyfrinair: 038239

Dydd Iau 30 Medi10:00am

Croeso

Yr Athro Stuart Allen, Pennaeth yr Ysgol

Dr. Martin Chorley, Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu

Dolen Zoom Cyfrinair: 324847

Dydd Iau 30 Medi10:30am

Croeso gan arweinydd y rhaglen

Bydd y digwyddiadau hyn sy’n benodol i’r rhaglen yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau eraill sydd wedi eu cynllunio ar gyfer yr wythnos.

MSc Peirianneg Meddalwedd - Dr Ian Cooper

Dolen Zoom Cyfrinair: 469907

Dydd Iau 30 Medi10:30am

Croeso gan arweinydd y rhaglen

Bydd y digwyddiadau hyn sy’n benodol i’r rhaglen yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau eraill sydd wedi eu cynllunio ar gyfer yr wythnos.

MSc Seiberddiogelwch - Dr. Yulia Cherdantseva

Dolen Zoom Cyfrinair: 519630

Dydd Iau 30 Medi10:30am

Croeso gan arweinydd y rhaglen

Bydd y digwyddiadau hyn sy’n benodol i’r rhaglen yn rhoi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau eraill sydd wedi eu cynllunio ar gyfer yr wythnos.

MSc Cyfrifiadura a Rheoli TG - Dr Catherine Teehan

Dolen Zoom Cyfrinair: 370868

Dydd Iau 30 Medi14:00pm
Wyneb yn wyneb

MSc Seiberddiogelwch a Thechnoleg - Dr. Yulia Cherdantseva

Ystafell 4.07 yn Adeilad ABACWS (map ar gael yma)

Yn ystod yr wythnos

Dyddiadau ac amseroedd dros dro yw'r rhain ar hyn o bryd a byddant yn cael eu cadarnhau yn y sesiwn groeso.  Efallai y bydd rhagor o sesiynau yn cael eu hychwanegu a/neu eu newid i fod yn rhai wyneb yn wyneb.

DyddiadAmserRhaglenGweithgaredd

Dydd Gwener 1 Hydref

11:00am - 13:00pm drwy Zoom

MSc Seiberddiogelwch /

MSc Seiberddiogelwch a Thechnoleg

Gweithdy Python

Dolen Zoom Cyfrinair: 472912