Ewch i’r prif gynnwys

Ymsefydlu israddedigion

Llongyfarchiadau i chi ar gael lle i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu wrth i chi ddechrau astudio gyda ni, ac yn gweithio'n galed i sicrhau y byddwch yn byw ac yn dysgu'n ddiogel.

Er mwyn eich helpu i dod i arfer â bywyd myfyrwyr, rydym wrthi'n cynllunio gweithgareddau ymsefydlu lle bydd cyfle i chi ddod i ymgyfarwyddo â'ch Ysgol Academaidd a'r staff.

Dylech nodi y bydd y dolenni ar gyfer sesiynau byw, galw heibio a sesiynau wedi'u recordio yn cael eu ebostio at fyfyrwyr cyn bo hir.

Blwyddyn 1

Sesiynau Ymsefydlu Hanfodol ar yr Amserlen (disgwylir i chi fynychu POB sesiwn)

Diwrnod

Amser

Enw'r gweithgaredd

Byw/galw heibio/wedi'i recordio

Dydd Mawrth 29 Medi

10:00-11:30

Croeso i'r Ysgol

Cynhalwyr:

 • Deon yr Ysgol
 • Rhag-Ddeon Addysg a Myfyrwyr
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen

Yn fyw (Zoom)

Dydd Mawrth 29 Medi

14:00-15:00

Gwasanaethau hanfodol:

 • Cyllidebu, Llety a Chymorth Lles i Fyfyrwyr
 • Lawrlwytho TG a Gofod Dysgu Rhithiol
 • Cyflwyniad i'r Llyfrgell
 • Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Cymysgedd o sesiynau galw heibio a sesiynau wedi'u recordio

Dydd Mawrth 29 Medi

15:30-16:00

 • Rhaglenni Iaith Saesneg
 • Cymdeithas Confucius

Cymysgedd o sesiwn galw heibio

Dydd Llun 28 Medi i ddydd Gwener 2 Hydref

 

Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

Manylion yma

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cyfarfodydd â’ch tiwtor personol

Bydd eich Tiwtor Personol yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau'r union amser.

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Mentora Myfyrwyr

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl

I’w gadarnhau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Hyb y Myfyrwyr Israddedig:

CARBS-UGHubqueries@caerdydd.ac.uk neu dros y ffôn: 02920 874693

Sesiynau Ymsefydlu Hanfodol ar yr Amserlen (disgwylir i chi fynychu POB sesiwn)

Diwrnod

Amser

Enw'r gweithgaredd

Byw/galw heibio/wedi'i recordio

Dydd Llun 28 Medi

10:00-11:30

Croeso i'r Ysgol

Cynhalwyr:

 • Deon yr Ysgol
 • Rhag-Ddeon Addysg a Myfyrwyr
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen

Yn fyw (Zoom)

Dydd Llun 28 Medi

14:00-15:00

Gwasanaethau hanfodol:

 • Cyllidebu, Llety a Chymorth Lles i Fyfyrwyr
 • Lawrlwytho TG a Gofod Dysgu Rhithiol
 • Cyflwyniad i'r Llyfrgell
 • Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Cymysgedd o sesiynau galw heibio a sesiynau wedi'u recordio

Dydd Llun 28 Medi

15:30-16:00

 • Rhaglenni Iaith Saesneg
 • Cymdeithas Confucius

Cymysgedd o sesiwn galw heibio

Dydd Llun 28 Medi i ddydd Gwener 2 Hydref

 

Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

Manylion yma

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cyfarfodydd â’ch tiwtor personol

Bydd eich Tiwtor Personol yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau'r union amser.

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Mentora Myfyrwyr

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl

I’w gadarnhau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Hyb y Myfyrwyr Israddedig:

CARBS-UGHubqueries@caerdydd.ac.uk neu dros y ffôn: 02920 874693

Sesiynau Ymsefydlu Hanfodol ar yr Amserlen (disgwylir i chi fynychu POB sesiwn)

Diwrnod

Amser

Enw'r gweithgaredd

Byw/galw heibio/wedi'i recordio

Dydd Mercher 30 Medi

10:00-11:30

Croeso i'r Ysgol

Cynhalwyr:

 • Deon yr Ysgol
 • Rhag-Ddeon Addysg a Myfyrwyr
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen

Yn fyw (Zoom)

Dydd Mercher 30 Medi

14:00-15:00

Gwasanaethau Hanfodol:

 • Cyllidebu, Llety a Chymorth Lles i Fyfyrwyr
 • Lawrlwytho TG a Gofod Dysgu Rhithiol
 • Cyflwyniad i'r Llyfrgell
 • Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Cymysgedd o sesiynau galw heibio a sesiynau wedi'u recordio

Dydd Mercher 30 Medi

15:30-16:00

 • Rhaglenni Iaith Saesneg
 • Cymdeithas Confucius

Cymysgedd o sesiwn galw heibio

Dydd Llun 28 Medi i ddydd Gwener 2 Hydref

 

Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

Manylion yma

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cyfarfodydd â’ch tiwtor personol

Bydd eich Tiwtor Personol yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau'r union amser.

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Mentora Myfyrwyr

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl

I’w gadarnhau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Hyb y Myfyrwyr Israddedig:

CARBS-UGHubqueries@caerdydd.ac.uk neu dros y ffôn: 02920 874693

Y sesiynau a nodir isod yw'r sesiynau a drefnir gan yr Ysgol Busnes yn unig. Bydd gofyn i chi fynd i ddigwyddiadau ymsefydlu eich Ysgol Gartref hefyd. Gweler amserlen ymsefydlu eich Ysgol Gartref i gael rhagor o wybodaeth.

Sylwer: argymhellir eich bod chi'n mynd i'r sgwrs groeso ar ddydd Gwener 2 Hydref am 09:00.

Diwrnod

Amser

Enw'r gweithgaredd

Byw/galw heibio/wedi'i recordio

Dydd Llun 28 Medi

10:00-11:30

Croeso i'r Ysgol

Cynhalwyr:

 • Deon yr Ysgol
 • Rhag-Ddeon Addysg a Myfyrwyr
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen

Yn fyw (Zoom)

Dydd Llun 28 Medi

14:00-15:00

Gwasanaethau hanfodol:

 • Cyllidebu, Llety a Chymorth Lles i Fyfyrwyr
 • Lawrlwytho TG a Gofod Dysgu Rhithiol
 • Cyflwyniad i'r Llyfrgell
 • Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Cymysgedd o sesiynau galw heibio a sesiynau wedi'u recordio

Dydd Llun 28 Medi

15:30-16:00

 • Rhaglenni Iaith Saesneg
 • Cymdeithas Confucius

Cymysgedd o sesiwn galw heibio

Dydd Gwener 2 Hydref

09:00-10:00

Sgwrs ragarweiniol

Yn fyw (Zoom)

Dydd Llun 28 Medi i ddydd Gwener 2 Hydref

 

Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

Manylion yma

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cyfarfodydd â’ch tiwtor personol

Bydd eich Tiwtor Personol yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau'r union amser.

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Mentora Myfyrwyr

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl

I’w gadarnhau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Hyb y Myfyrwyr Israddedig:

CARBS-UGHubqueries@caerdydd.ac.uk neu dros y ffôn: 02920 874693

Y sesiynau a nodir isod yw'r sesiynau a drefnir gan yr Ysgol Busnes yn unig. Bydd gofyn i chi fynd i ddigwyddiadau ymsefydlu eich Ysgol Gartref hefyd. Gweler amserlen ymsefydlu eich Ysgol Gartref i gael rhagor o wybodaeth.

Sylwer: Argymhellir eich bod chi'n mynd i'r Sgwrs â Thiwtor Personol ar ddydd Mercher 30 Medi am 16:00.

Diwrnod

Amser

Enw'r gweithgaredd

Byw/galw heibio/wedi'i recordio

Dydd Mercher 30 Medi

10:00-11:30

Croeso i'r Ysgol

Cynhalwyr:

 • Deon yr Ysgol
 • Rhag-Ddeon Addysg a Myfyrwyr
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen

Yn fyw (Zoom)

Dydd Mercher 30 Medi

14:00-15:00

Gwasanaethau hanfodol:

 • Cyllidebu, Llety a Chymorth Lles i Fyfyrwyr
 • Lawrlwytho TG a Gofod Dysgu Rhithiol
 • Cyflwyniad i'r Llyfrgell
 • Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Cymysgedd o sesiynau galw heibio a sesiynau wedi'u recordio

Dydd Mercher 30 Medi

15:30-16:00

 • Rhaglenni Iaith Saesneg
 • Cymdeithas Confucius

Cymysgedd o sesiwn galw heibio

Dydd Mercher 30 Medi

16:00-17:00

Sgwrs gyda'ch Tiwtor Personol

Yn fyw (Zoom)

Dydd Llun 28 Medi i ddydd Gwener 2 Hydref

 

Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

Manylion yma

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cyfarfodydd â’ch tiwtor personol

Bydd eich Tiwtor Personol yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau'r union amser.

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Mentora Myfyrwyr

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl

I’w gadarnhau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Hyb y Myfyrwyr Israddedig:

CARBS-UGHubqueries@caerdydd.ac.uk neu dros y ffôn: 02920 874693

Blwyddyn 2

Sesiynau Ymsefydlu Hanfodol ar yr Amserlen (disgwylir i chi fynychu POB sesiwn)

Diwrnod

Amser

Enw'r Gweithgaredd

Byw/galw heibio/wedi'i recordio

Dydd Llun 28 Medi. (Ceisiadau Uniongyrchol ar gyfer Rheoli Busnes)

14:00-15:00

Gwasanaethau Hanfodol:

 • Cyllidebu, Llety a Chymorth Lles i Fyfyrwyr
 • Lawrlwytho TG a Gofod Dysgu Rhithiol
 • Cyflwyniad i'r Llyfrgell
 • Gyrfaoedd

Cymysgedd o sesiynau galw heibio a sesiynau wedi'u recordio

Dydd Llun 28 Medi. (Ceisiadau Uniongyrchol ar gyfer Rheoli Busnes)

15:30-16:00

 • Rhaglenni Iaith Saesneg
 • Cymdeithas Confucius

Cymysgedd o sesiynau galw heibio

Dydd Mawrth 29 Medi. (Ceisiadau Uniongyrchol ar gyfer Cyfrifeg)

14:00-15:00

Gwasanaethau Hanfodol:

 • Cyllidebu, Llety a Chymorth Lles i Fyfyrwyr
 • Lawrlwytho TG a Gofod Dysgu Rhithiol
 • Cyflwyniad i'r Llyfrgell
 • Gyrfaoedd

Cymysgedd o sesiynau galw heibio a sesiynau wedi'u recordio

Dydd Mawrth 29 Medi. (Ceisiadau Uniongyrchol ar gyfer Cyfrifeg)

15:30-16:00

 • Rhaglenni Iaith Saesneg
 • Cymdeithas Confucius

Cymysgedd o sesiwn galw heibio

Dydd Mercher 30 Medi. (Ceisiadau Uniongyrchol ar gyfer Economeg)

14:00-15:00

Gwasanaethau Hanfodol:

 • Cyllidebu, Llety a Chymorth Lles i Fyfyrwyr
 • Lawrlwytho TG a Gofod Dysgu Rhithiol
 • Cyflwyniad i'r Llyfrgell
 • Gyrfaoedd

Cymysgedd o sesiynau galw heibio a sesiynau wedi'u recordio

Dydd Mercher 30 Medi. (Ceisiadau Uniongyrchol ar gyfer Economeg)

15:30-16:00

 • Rhaglenni Iaith Saesneg
 • Cymdeithas Confucius

Cymysgedd o sesiwn galw heibio

Dydd Iau 1 Hyd. ar gyfer pob Myfyriwr Mynediad Uniongyrcho

11:00-11:30

 • Cyfarwyddwr y Rhaglen Mynediad Uniongyrchol

Yn Fyw (Zoom)

Dydd Iau 1 Hydref. Ceisiadau Uniongyrchol ar gyfer Rheoli Busnes yn unig (yn ogystal â myfyrwyr Rheoli Busnes Blwyddyn 2)

PM – Union amser i'w gadarnhau

 • Cyflwyniad am Raglen Blwyddyn 2 (ar gyfer myfyrwyr Rheoli Busnes Blwyddyn 2 gan gynnwys y rhai â Mynediad Uniongyrchol)

Croeso i’r Ysgol/Croeso ‘nôl

Cynhalwyr:

 • Deon yr Ysgol
 • Rhag-Ddeon Addysg a Myfyrwyr
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen

Yn Fyw (Zoom)

Dydd Iau 1 Hydref. Ceisiadau Uniongyrchol ar gyfer Cyfrifeg yn unig (yn ogystal â myfyrwyr Cyfrifeg Blwyddyn 2)

PM – Union amser i'w gadarnhau

 • Cyflwyniad am Raglen Blwyddyn 2 (ar gyfer myfyrwyr Cyfrifeg Blwyddyn 2 gan gynnwys y rhai â Mynediad Uniongyrchol)

Croeso i’r Ysgol/Croeso ‘nôl

Cynhalwyr:

 • Deon yr Ysgol
 • Rhag-Ddeon Addysg a Myfyrwyr
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen

Yn Fyw (Zoom)

Dydd Iau 1 Hydref. Ceisiadau Uniongyrchol ar gyfer Economeg yn unig (yn ogystal â myfyrwyr Economeg Blwyddyn 2)

PM – Union amser i'w gadarnhau

 • Cyflwyniad am Raglen Blwyddyn 2 (ar gyfer myfyrwyr Economeg Blwyddyn 2, gan gynnwys y rhai â Mynediad Uniongyrchol)

Croeso i’r Ysgol/Croeso ‘nôl

Cynhalwyr:

 • Deon yr Ysgol
 • Rhag-Ddeon Addysg a Myfyrwyr
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen

Yn Fyw (Zoom)

Dydd Mawrth 29 Medi i ddydd Gwener 2 Hydref

 

Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

Manylion yma

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cyfarfodydd â’ch tiwtor personol

Bydd eich Tiwtor Personol yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau'r union amser a'r ystafell gyfarfod.

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Mentora Myfyrwyr

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl

I’w gadarnhau

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ebost Hyb y Myfyrwyr Israddedig:

CARBS-UGHubQueries@caerdydd.ac.uk neu dros y ffôn: 02920 874693

Sesiynau Ymsefydlu Hanfodol ar yr Amserlen (disgwylir i chi fynychu POB sesiwn)

Diwrnod

Amser

Enw'r Gweithgaredd

Byw/galw heibio/wedi'i recordio

Dydd Mercher 30 Medi

14:00-15:00

Gwasanaethau Hanfodol:

 • Cyllidebu, Llety a Chymorth Lles i Fyfyrwyr
 • Lawrlwytho TG a Gofod Dysgu Rhithiol
 • Cyflwyniad i'r Llyfrgell
 • Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Cymysgedd o sesiynau galw heibio a sesiynau wedi'u recordio

Dydd Mercher 30 Medi

15:30-16:00

 • Rhaglenni Iaith Saesneg
 • Cymdeithas Confucius

Cymysgedd o sesiwn galw heibio

Dydd Iau 1 Hyd. ar gyfer pob Myfyriwr Cyfnewid

10:00-10:45

 • Cyfarwyddwr y Rhaglen Gyfnewid

Yn Fyw (Zoom)

Dydd Gwener 1 Hydref

PM – Union amser i'w gadarnhau

 • Cyflwyniad am Raglen Blwyddyn 2 (gan gynnwys myfyrwyr Cyfnewid)

Croeso i’r Ysgol/Croeso ‘nôl

Cynhalwyr:

 • Deon yr Ysgol
 • Rhag-Ddeon Addysg a Myfyrwyr
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen

Yn Fyw (Zoom)

Dydd Llun 28 Medi i ddydd Gwener 2 Hydref

 

Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

Manylion yma

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cyfarfodydd â’ch tiwtor personol

Bydd eich Tiwtor Personol yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau'r union amser a'r ystafell gyfarfod.

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Mentora Myfyrwyr

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl

I’w gadarnhau

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ebost Hyb y Myfyrwyr Israddedig:

CARBS-UGHubQueries@caerdydd.ac.uk neu dros y ffôn: 02920 874693