Ewch i’r prif gynnwys

Ymsefydlu i ôl-raddedigion

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws, ac yn gweithio'n galed i sicrhau y byddwch yn byw ac yn dysgu'n ddiogel.

Er mwyn eich helpu i ymgartrefu cyn gynted â phosibl, rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau cyflwyniadol yn ystod yr wythnos ymsefydlu gyda phob un wedi’i gynllunio i'ch paratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod.

Caiff y tudalennau hyn eu diweddaru pan fydd rhagor o wybodaeth ar gael am raglenni sy’n dechrau ym mis Hydref a mis Tachwedd 2020 neu ym mis Ionawr 2021.

Dylech nodi y bydd y dolenni ar gyfer sesiynau byw, galw heibio a sesiynau wedi'u recordio yn cael eu ebostio at fyfyrwyr cyn bo hir.

Sesiynau ymsefydlu hanfodol ar yr amserlen

Mae disgwyl i chi fynychu pob sesiwn.

Diwrnod

Amser

Enw'r gweithgaredd

Byw/galw heibio/wedi'i recordio

Dydd Gwener 2 Hydref

10:00-11:30

Croeso i'r Ysgol

Cynhalwyr:

 • Deon yr Ysgol
 • Deon Cyswllt ar gyfer Dysgu ac Addysgu
 • Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen

Yn fyw (Zoom)

Dydd Gwener 2 Hydref

14:00-15:00

Gwasanaethau hanfodol:

 • Cyllidebu, Llety a Chymorth Lles i Fyfyrwyr
 • Lawrlwytho TG a Gofod Dysgu Rhithiol
 • Cyflwyniad i'r Llyfrgell
 • Gyrfaoedd

Cymysgedd o sesiynau galw heibio a sesiynau wedi'u recordio

Dydd Gwener 2 Hydref

15:30-16:00

 • Rhaglenni Iaith Saesneg
 • Cymdeithas Confucius

Cymysgedd o sesiynau galw heibio

Dydd Llun 28 Medi i ddydd Gwener 2 Hydref

 

Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

Manylion ar wefan Undeb y Myfyrwyr

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cyfarfodydd â’ch tiwtor personol

Bydd eich Tiwtor Personol yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau union amser y cyfarfod.

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Gweithgareddau Adeiladu Tîm

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl

I’w gadarnhau

Sesiynau ymsefydlu hanfodol ar yr amserlen

Mae disgwyl i chi fynychu pob sesiwn.

Diwrnod

Amser

Enw'r gweithgaredd

Byw/galw heibio/wedi'i recordio

Dydd Iau 1 Hydref

10:00-11:30

Croeso i'r Ysgol

Cynhalwyr:

 • Deon yr Ysgol
 • Deon Cyswllt ar gyfer Dysgu ac Addysgu
 • Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig
 • Cyfarwyddwr y Rhaglen

Yn fyw (Zoom)

Dydd Iau 1 Hydref

14:00-15:00

Gwasanaethau hanfodol:

 • Cyllidebu, Llety a Chymorth Lles i Fyfyrwyr
 • Lawrlwytho TG a Gofod Dysgu Rhithiol
 • Cyflwyniad i'r Llyfrgell
 • Gyrfaoedd

Cymysgedd o sesiynau galw heibio a sesiynau wedi'u recordio

Dydd Iau 1 Hydref

15:30-16:00

 • Rhaglenni Iaith Saesneg
 • Cymdeithas Confucius

Cymysgedd o sesiynau galw heibio

Dydd Llun 28 Medi i ddydd Gwener 2 Hydref

 

Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr

Manylion ar wefan Undeb y Myfyrwyr

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cyfarfodydd â’ch tiwtor personol

Bydd eich Tiwtor Personol yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau union amser y cyfarfod..

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Gweithgareddau Adeiladu Tîm

I’w gadarnhau

Dydd Llun 5 Hydref i ddydd Gwener 9 Hydref

I’w gadarnhau

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl

I’w gadarnhau

Cysylltu

Hyb Myfyrwyr Ôl-raddedig