Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr blwyddyn gyntaf

Llongyfarchiadau ar ennill lle i astudio yn Ysgol y Biowyddorau. Edrychwn ymlaen i gwrdd â chi ym mis Medi.

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau cofrestru ar-lein cyn dod i'r Brifysgol ym mis Medi.

Bydd y Gofrestrfa'n cysylltu â chi tua thair wythnos cyn i'ch rhaglen ddechrau i roi gwybod i chi bod cofrestriad ar-lein ar agor.

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â chofrestru ar-lein, cysylltwch â'r Tîm Cofrestru ar +44 (0)29 2087 6211.

Digwyddiadau cofrestru'r Ysgol

Llongyfarchiadau i chi ar gael cynnig o le ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu wrth i chi ddechrau eich astudiaethau, ac rydym yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr y byddwch yn byw ac yn dysgu mewn modd diogel.

Bydd digwyddiadau ymsefydlu ysgolion yn dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu'r holl sesiynau rhestredig a fydd yn cael eu cynnal fel cyfarfodydd rhithwir.

Sylwer, er eich diogelwch chi, bydd ydigwyddiadau hyn yn cael eu cynnal fel cyfarfodydd rhithwir trwy ddefnyddio Zoom. Sicrhewch eich bod yn gosod cleient Zoom ar eich ffôn neu'ch dyfais cyn dyddiad ac amser y cyfarfod.

Mae darlithoedd ar-lein, ac addysgu mewn sesiynau ymarferol a grwpiau bach, yn cychwyn o ddydd Llun 5 Hydref 2020.

Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei hanfon atoch drwy e-bost, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn eich cyfeiriadau e-bost personol a Phrifysgol Caerdydd yn rheolaidd yn ystod mis Medi.

SesiwnDyddiadAmserLleoliadNodiadau

Sgwrs ragarweiniol

Dydd Llun 28 Medi

10:00

Ar-lein

Yn ystod y sesiwn hon, byddwch yn cwrdd â chydlynydd eich blwyddyn a byddwch yn dysgu mwy am yr Ysgol, eich cwrs a rhai polisïau a gweithdrefnau pwysig.

Siarad sy'n benodol i'r cynllun

(pob cynllun gradd ac eithrio Fferylliaeth Feddygol)

Dydd Llun 28 Medi

15:00

Ar-lein

Cwrdd â'ch cydlynydd gradd a dysgu rhagor am eich cynllun gradd. Darperir sesiynau ar wahân ar gyfer pob cynllun gradd –Gwyddorau Biofeddygol, Gwyddorau Biolegol, Niwrowyddoniaeth, Biocemeg a Sŵoleg

Sesiwn Galw Heibio i Holi ac Ateb

Dydd Llun 28 Medi

16:00

Ar-lein

Bydd amrywiaeth o aelodau staff ar gael yn ystod y cyfarfod hwn i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Sesiwn Ymsefydlu TG

Dydd Mawrth 29 Medi

10:00

Ar-lein

Bydd y sesiwn hon yn dangos i chi sut i gael mynediad i'ch cyfrif myfyrwyr ar wahanol systemau ac yn cyfeirio myfyrwyr at gymorth technegol priodol ar gyfer unrhyw broblemau y maen nhw’n eu hwynebu.

Cyfarfod â'ch mentor myfyriwr

(nid Fferylliaeth Feddygol)

Dydd Mawrth 29 Medi

13:30

Ar-lein

Cewch eich cyflwyno i'ch mentor myfyrwyr a fydd yn rhoi cyngor a chymorth i chi yn ystod eich cyfnod pontio i'r brifysgol a bydd yn dangos lleoliadau allweddol i chi yn Adeilad Syr Martin Evans.

Cwblhau deunydd ymsefydlu ar-lein

Dydd Mercher 30 Medi

10:00-13:00

Ar-lein

Slot pwrpasol yw hwn i fyfyrwyr gael cwblhau gweithgareddau ymsefydlu sy'n cael eu darparu fel hyfforddiant ar-lein – cewch fanylion y cyrsiau hyn drwy Ddysgu Canolog, byddwch wedi derbyn arweiniad ar ei ddefnyddio yn sesiwn TG y diwrnod blaenorol.

Cwis Diagnostig

Dydd Iau 1 Hydref

10:00

Rhyddhawyd i Ddysgu Canolog

Rhoddir cwis ar-lein ar gael i chi heddiw a fydd yn eich galluogi i brofi eich gwybodaeth am ystod eang o bynciau biolegol.

Sesiwn Proffesiynoldeb

Dydd Iau 1 Hydref

12:00

Ar-lein

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â'r sgiliau a'r ymddygiadau proffesiynol a ddisgwylir gennych yn ystod eich astudiaethau

Sesiwn Galw Heibio Holi ac Ateb

Dydd Gwener 2 Hydref

14:00

Ar-lein

Yn unol â sesiwn dydd Llun, bydd amrywiaeth o aelodau o staff ar gael yn ystod y cyfarfod hwn i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Mae'r cyfnod ymsefydlu ar gyfer BDS Deintyddol ddydd Llun 28 Medi 2020. Mae’n rhaid i bob myfyriwr fynychu'r sesiwn ymsefydlu rhithwir.

Sylwer, er eich diogelwch chi, bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal fel cyfarfodydd rhithwir trwy ddefnyddio Zoom. Sicrhewch eich bod yn gosod cleient Zoom ar eich ffôn neu'ch dyfais cyn dyddiad ac amser y cyfarfod.

Mae darlithoedd ar-lein, ac addysgu mewn sesiynau ymarferol a grwpiau bach, yn cychwyn o ddydd Mawrth 13 Hydref 2020.

DigwyddiadDyddiadAmserLleoliadNodiadau

Ymsefydlu yn yr Ysgol

Dydd Llun 28 Medi 2020

10:00

Ar-lein

Bydd copi i'w lawrlwytho o amserlen yr wythnos gyntaf yn cael ei roi i chi yn ystod y cyfnod ymsefydlu, gyda'r gweddill ar gael ar-lein yn nes at yr amser hwnnw.

Sgwrs Cynllun Mentora

Dydd Llun 28 Medi

15:00

Ar-lein

Cyfle i gwrdd â'ch Mentor Myfyrwyr

Sesiwn Ymsefydlu TG

Dydd Mawrth 29 Medi

10:00

Ar-lein

Bydd y sesiwn hon yn dangos i chi sut i gael mynediad i'ch cyfrif myfyrwyr ar wahanol systemau ac yn cyfeirio myfyrwyr at gymorth technegol priodol ar gyfer unrhyw broblemau y maen nhw’n eu hwynebu.

Cwblhau deunydd ymsefydlu ar-lein

Dydd Mawrth 29 Medi

14:00-16:00

Ar-lein

Slot pwrpasol yw hwn i fyfyrwyr gael cwblhau gweithgareddau ymsefydlu sy'n cael eu darparu fel hyfforddiant ar-lein – cewch fanylion y cyrsiau hyn drwy Ddysgu Canolog, byddwch wedi derbyn arweiniad ar ei ddefnyddio yn sesiwn TG y diwrnod blaenorol.

Sgwrs Llywydd Undeb y Myfyrwyr Deintyddol

Dydd Mercher 30Medi

13:00

Ar-lein

Sgwrs ragarweiniol gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr Deintyddol

Ar ôl i chi gwblhau ymrestriad ar-lein, dylech allu mewngofnodi i Ddysgu Canolog a mynd i'r dudalen Cyhoeddiadau i ddod o hyd i ragor o wybodaeth i fyfyrwyr newydd.

Bydd myfyrwyr yn cael cotiau labordy gwyn a sbectol diogelwch am ddim yn ystod eu sesiwn ymarferol gyntaf, a bydd y manylion yn cael eu darparu yn ystod y cyfnod ymsefydlu.