Ewch i’r prif gynnwys

Cofrestru ac ymsefydlu israddedigion

Gwybodaeth cofrestru ar gyfer myfyrwyr newydd a'r rhai sy'n dychwelyd.

Cyn dod i Brifysgol Caerdydd ym mis Medi, rhaid i'r holl fyfyrwyr gwblhau cofrestru ar-lein Byddwn yn cysylltu â chi tua thair wythnos cyn i'ch rhaglen ddechrau i roi gwybod i chi bod cofrestriad ar-lein ar agor.

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â chofrestru ar-lein, cysylltwch â'r Tîm Cofrestru ar +44 (0)29 2087 6211.

Myfyrwyr blwyddyn gyntaf

Gwybodaeth am ddigwyddiadau cofrestru'r Ysgol ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf.

Myfyrwyr blwyddyn dau

Gwybodaeth cofrestru ar gyfer myfyrwyr blwyddyn dau sy'n dychwelyd.

Myfyrwyr Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (PTY)

Gwybodaeth am gadarnhad modiwlau ar-lein ar gyfer myfyrwyr blwyddyn hyfforddiant proffesiynol.

Myfyrwyr blwyddyn olaf BSc

Gwybodaeth am ddigwyddiadau cofrestru'r Ysgol ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf a meistr integredig.

Myfyrwyr Gradd meistr integredig y drydydd flwyddyn

Gwybodaeth am ddigwyddiadau ymsefydlu'r Ysgol ar gyfer myfyrwyr rhaglen meistr integredig.

Myfyrwyr gradd meistr integredig y flwyddyn olaf

Gwybodaeth am ddigwyddiadau ymsefydlu Ysgol ar gyfer myfyrwyr gradd meistr integredig y flwyddyn olaf.