Ewch i’r prif gynnwys

Cofrestru ac ymsefydlu blwyddyn ragarweiniol

Llongyfarchiadau ar ennill lle i astudio yn Ysgol y Biowyddorau. Edrychwn ymlaen i gwrdd â chi ym mis Medi.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i fyfyrwyr sydd wedi'u derbyn ar y cyrsiau canlynol:

  • Biowyddorau gyda Blwyddyn Ragarweiniol (Biocemeg/Gwyddorau Biolegol/Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg)/Gwyddorau Biofeddygol/Niwrowyddoniaeth)
  • Cemeg gyda Blwyddyn Ragarweiniol
  • Meddygaeth gyda Blwyddyn Ragarweiniol

Cofrestru ar-lein

Byddwn yn cysylltu â chi tua thair wythnos cyn i'ch rhaglen ddechrau i roi gwybod i chi bod cofrestru ar-lein ar agor. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â chofrestru ar-lein, cysylltwch â'r tîm Cofrestru ar +44 (0)29 2087 6211.

Mae'n rhaid i chi gwblhau eich cofrestriad ar-lein cyn dod i Brifysgol Caerdydd (a chyn 23 Medi). Mae'n bwysig eich bod yn cwblhau eich cofrestru ar-lein cyn gynted ag sy'n bosibl er mwyn i ni allu dyrannu tiwtor personol ar eich cyfer.

Peidiwch â dewis eich modiwlau ar-lein gan y byddwch yn gwneud hyn mewn sesiwn cofrestru modiwlau ar 25 Medi.

Digwyddiadau ymsefydlu'r Ysgol

Nid yw'r wybodaeth hon yn Gymraeg ar hyn o bryd.

TalkDateTimeVenueNotes
Module options talkTuesday 24 September 201912:10-13:00Physiology Lecture Theatre A, C/0.07 in the Sir Martin Evans Building 
Module enrolmentWednesday 25 September 201914:00-16:00 E1.22 on the first floor of the East Wing of the Sir Martin Evans Building (follow signs from foyer)Students enrolling on Biosciences or Medical degrees will be issued with lab coats and safety glasses at this session
Laboratory safety inductionFriday 27 September 201909:30-10:30C/-1.04 in the basement of the Sir Martin Evans Building.

Attendance is compulsory for students studying Biosciences and/or Chemistry modules.

Introductory talkFriday 27 September 201911:10-12:00C/-1.04 in the basement of the Sir Martin Evans Building. 
Finance talkFriday 27 September 201912:10-13:00E/1.21 on the first floor of the Sir Martin Evans Building. 
IT talkFriday 27 September 201914:10-15:00C/-1.01 in the basement of the Sir Martin Evans Building.