Ewch i’r prif gynnwys

Ymsefydlu ar gyfer israddedigion yr Ysgol Pensaernïaeth (BSc)

Gwybodaeth am y cyfnod ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer israddedigion BSc yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Wythnos sefydlu 27 Medi - 1 Hydref 2021

Mae ymsefydlu yn gyfuniad o sesiynau wyneb yn wyneb, ar-lein ac anghydamserol yn ogystal â sesiynau cydamserol ar-lein.

Sesiwn anghydamserol - byddwch chi’n dysgu pan fydd yn gyfleus ichi. Sesiwn ar-lein fydd hon y gallwch chi ei gwneud pan fydd yn addas ichi.

Sesiwn gydamserol - sesiwn fyw ar-lein.  Ewch i'r sesiwn hon ar yr amser a nodir.

DiwrnodDigwyddiad
Dydd Llun a Dydd Mawrth

Ar-lein - Anghydamserol, pan fydd yn gyfleus ichi

Dydd MercherCasglu pecyn BSc1
Cwblhewch eich cofrestriad a'ch modiwl Ymsefydlu Iechyd a Diogelwch er mwyn gallu casglu pecyn BSc1.

Adeilad Bute - byddwch chi’n cael gwybod yr union amser a lleoliad yn ystod Wythnos 0
Dydd IauCasglu pecyn BSc1
Cwblhewch eich cofrestriad a'ch modiwl Ymsefydlu Iechyd a Diogelwch er mwyn gallu casglu pecyn BSc1.

Adeilad Bute - byddwch chi’n cael gwybod yr union amser a lleoliad yn ystod Wythnos 0
Dydd Gwener

10.00-12.00 - Sesiwn gydamserol ar-lein, sesiwn fyw

10:00-10:30 Fideo Croeso gan Bennaeth yr Ysgol

10:30-12:30 Croeso gan Gadeirydd BSc1

  • Cyflwyno Blwyddyn BSc1
  • Cyflwyno amserlen Semester 1
  • Cyflwyno gweithgareddau Wythnos 1

4 Hydref 2021 - 8 Hydref 2021

Dydd Llun

AmserDigwyddiad
10.00-12.00

Cyflwyniad i AD1 a gweithgareddau Wythnos 1

Sesiwn fyw ar-lein fydd yn gydamserol,

12.00-14.00 a 15.00-17.00

Cwrdd ag arweinydd eich gweithdy

Sesiynau byw ar-lein fydd yn gydamserol

Gweithgareddau hunanarwain:

  • Defnyddio Llawlyfr AD1
  • Gwylio’r fideo am becyn BSc1 a chynrychioliadau pensaernïol
  • Defnyddio Ymsefydlu drwy Miro a chreu cyfrif Miro
  • Gweithgareddau cartref/gwaith

Dydd Mawrth

AmserDigwyddiad
10.00-12.00

Cyflwyniad i BtT

Sesiwn fyw ar-lein fydd yn gydamserol,

Sesiwn y Prynhawn

Ymarfer Cartref/Gwaith

Yn y cartref | Gweithgareddau hunanarwain

Dydd Mercher

AmserDigwyddiad
10.00-12.00

Cyflwyniad i AT1

Sesiwn fyw ar-lein fydd yn gydamserol

Sesiwn y Prynhawn

Ymarfer Cartref/Gwaith

Yn y cartref | Gweithgareddau hunanarwain

Dydd Iau

AmserDigwyddiad
10:00-11:00

Cyflwyniad am y Stiwdio ar gyfer dysgwyr o bell:

Cwrdd â'ch tiwtor dylunio stiwdio

Sesiwn gydamserol, fyw

12:00-15:30

Ymweliadau AD1 â Pharc Bute

Cydamserol

15:30-17:00

Dychwelyd i Stiwdios Y1

Cydamserol

Dydd Gwener

AmserDigwyddiad
10:00-11:00

Cyflwyniad am y Stiwdio ar gyfer dysgwyr o bell:

Cwrdd â'ch tiwtor dylunio stiwdio*

Sesiwn gydamserol, fyw

12:00-15:30

Ymweliadau AD1 â Pharc Bute

Cydamserol

15:30-17:00

Dychwelyd i Stiwdios Y1

Cydamserol