Ewch i’r prif gynnwys

Cofrestru gyda meddyg teulu

Mae cael meddyg teulu (GP) yng Nghaerdydd yn golygu eich bod yn gallu cael mynediad yn hawdd at ofal a meddyginiaeth os bydd angen arnoch.

Bydd angen i chi ddod o hyd i feddygfa meddyg teulu lleol a chysylltu â nhw am gofrestru gyda nhw. Byddwch fel arfer yn gallu galw heibio’r feddygfa a gofyn i gofrestru.

Mae gan feddygfeydd teulu dalgylchoedd, felly rydym yn argymell i chwilio am feddygfa teulu lleol drwy ddefnyddio eich cod post.

Fel arall, gallwch gysylltu â Chanolfan Gwasanaeth Busnes GIG Cymru ar +44 (0)14 9533 2000, a fydd yn dyrannu meddyg teulu i chi.

Meddygfa ym Mhlas y Parc

Mae Meddygfa teulu Plas y Parc yn 37 Plas y Parc yn gydweithrediad rhwng Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, Tîm Iechyd Prifysgol Caerdydd yn Cefnogi a Lles Myfyrwyr, ac Undeb y Myfyrwyr.

Mae gwahoddiad i fyfyrwyr sy’n byw yn y dalgylch (mae map o’r dalgylch ar gael yn 37 Plas y Parc) i gofrestru gyda’r feddygfa.

Mae’r feddygfa ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener 13:40-16:30 ac yn gweithredu system apwyntiadau, er gall cleifion newydd alw heibio rhwng yr amseroedd hyn i gasglu dogfennau cofrestru.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau yn gysylltiedig â chyngor neu apwyntiadau, galwch heibio neu ffoniwch +44 (0)29 2087 0660 yn ystod oriau agor. Bydd angen i gleifion cofrestredig tu allan i’r oriau swyddfa ffonio +44 (0)29 2046 110.

Cofrestru gyda deintydd

Gallwch ddewis deintydd y GIG yr hoffech gofrestru gyda (nid oes angen i’r deintydd fod yr un agosaf i’ch preswylfa), ond mae angen i chi gofrestru gyda deintydd cyn i chi dderbyn unrhyw driniaeth oddi wrthynt.

Mae deintyddion sydd wedi cofrestru gyda’r GIG yn lawer rhatach na deintyddion preifat.

Rhoi organau yng Nghymru

Ar 1 Rhagfyr 2015, mae’r gyfraith ar roi organau yng Nghymru wedi newid. Bydd hyn yn gymwys i bawb sy’n breswylydd yng Nghymru am fwy na 12 mis – gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol.

Ar gyfer rhagor o wybodaeth a chofrestru eich penderfyniad i optio i mewn neu wneud dim, gallwch ymweld â Rhoi Organau Cymru.