Ewch i’r prif gynnwys

Mewnrwyd y myfyrwyr

Mewnrwyd y myfyrwyr yw’r lle i gael gwybodaeth hanfodol i gefnogi eich astudiaeth.

Ar fewnrwyd y myfyrwyr byddwch yn gallu darganfod y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf ar y campws, mynediad at yr holl wasanaethau a buddion sydd ar gael i chi a rhagor o wybodaeth am adeiladau, cyfleusterau a thimau'r Brifysgol.

Gwasanaethau TG

Dechreuwch gyda Gwasanaethau TG a’r fewnrwyd drwy fewngofnodi i’r fewnrwyd i fyfyrwyr.

Mae amrywiaeth o wasanaethau TG, meddalwedd a rhaglenni ar gael yn ystod eich astudiaethau, gan gynnwys mynediad am ddim at feddalwedd gwrth-firws a thanysgrifiad am ddim i Microsoft Office wrth i chi astudio yma.

Cyfathrebu

Byddwn yn eich ebostio’n wythnosol gyda chrynodeb newyddion i fyfyrwyr i’ch cyfeiriad ebost y Brifysgol. Cadwch lygaid amdano er mwyn cael y diweddaraf am newidiadau diweddar a newyddion pwysig.

Rhaglenni

Gallwch gael mynediad i’n holl brif raglenni digidol drwy fewnrwyd y myfyrwyr, gan gynnwys, SIMS ar-lein, Microsoft Office 365, Dysgu Canolog, LibrarySearch, Canfod Cyfrifiadur a MATLAB.

Gallwch hefyd gael mynediad at Cysgliad, gwiriwr gramadeg a sillafu Cymraeg.

Mae ardal benodol i bob cwrs ar ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Dysgu Canolog. Mae modd i chi ei gyrraedd drwy’r we, ac yn ddibynnol ar eich cwrs, bydd pethau ar gael i chi eu darllen, eu gwylio a’u gwneud ar-lein. Hefyd, byddwch yn cyflwyno’r rhan fwyaf o’ch aseiniadau ar-lein ac yn cael marciau ac adborth yno hefyd.

Mae gwasanaeth Learn Plus yn hwyluso recordio darlithoedd a gweithgareddau dysgu eraill. Mae’r recordiadau’n cael eu rhannu ar-lein drwy Ddysgu Canolog, a bydd modd eu gweld ar-lein neu drwy ap ar eich ffôn symudol. Gall adolygu’r recordiadau fod yn arbennig o ddefnyddiol ar adeg arholiadau ac asesiadau.

Cymorth ac adborth

Rydym yn croesawu adborth ac rydym yma i’ch helpu os ydych yn cael trafferth gyda’r fewnrwyd. Mae Cefnogaeth a chyngor ar gael 24/7 o'r Ddesg Gwasanaeth TG.

Desg Gwasanaethau TG